Francien van der Veen, directeur IKC de Wielen

Het is voor een kind erg belangrijk dat het zich veilig en vertrouwd voelt. Wij werken daarom doorlopend met de methode van de Kanjertraining. Deze geeft handvatten voor sociale situaties en richt zich op de belangrijkste waarden binnen de opvoeding van kinderen.

Het gaat niet zozeer om de methode zelf, maar hóe je het inzet. De methode wordt aangejaagd door twee kanjercoördinatoren die ook veiligheidscoördinator zijn. We geven wekelijks lessen uit de Kanjertraining aan alle leerlingen van groep 1 t/m 8. We spelen situaties uit en doen vertrouwensoefeningen. De kinderen leren verschillende oplossingsstrategieën die ze kunnen toepassen bij conflicten.

Natuurlijk kunnen we niet alles voorkomen, maar als er dan eens iets gebeurt kunnen we hier wel op teruggrijpen en weer toepassen wat ze eerder hebben geleerd. Ieder kind heeft ook een maatje waar het eerst heen gaat voordat het naar de pleinwacht stapt. We stimuleren eigenaarschap en verantwoordelijkheid. We zoeken altijd naar een oplossing en gaan dan weer verder, we blijven niet zielig. We leren kinderen een goed mens te zijn voor zichzelf en de ander. Het is erg belangrijk de sfeer goed te houden en positief met elkaar om te gaan!

Ook vinden we het belangrijk ouders erbij te betrekken. Wanneer er zorgen zijn om een leerling, dan vullen school en ouders een vragenlijst in. Die bespreken we dan gezamenlijk met als doel hoe we het kind samen zo goed mogelijk kunnen helpen. Ook kunnen ouders tijdens een info middag op school terecht voor uitleg over de kanjertraining. Daarnaast geven we voor de vakantie soms thuisoefeningen mee vanuit de kanjertraining. Kortom, het voorkomen van pesten doen we sámen!