Taalschool Leeuwarden


Jaarlijks komen er kinderen naar Nederland die hier onderwijs willen of moeten volgen. De meeste van deze kinderen beheersen de Nederlandse taal niet of onvoldoende om naar een gewone basisschool te gaan. Kinderen van 4 tot 12 jaar die net in Nederland zijn, leren bij Taalschool Leeuwarden in korte tijd de Nederlandse taal. Naast een intensief taalprogramma, krijgen ze ook les in andere vakken en is er ook aandacht is voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling en de Nederlandse cultuur.

Voor wie is de Taalschool?

 De Taalschool Leeuwarden is bedoeld voor nieuwkomers en neveninstromers, van 4 t/m 12 jaar die Nederlands als tweede taal willen of moeten volgen (statushouders, vluchtelingen, migranten en expats). De leerlingen komen uit alle windstreken en kunnen door hun Nederlandse taalachterstand nog niet geplaatst worden in het gewone onderwijs.

Nieuwkomers zijn leerlingen die rechtstreeks uit het buitenland komen en voor wie het Nederlands de tweede taal is. Neveninstromers zijn leerlingen die korter dan twee jaar in Nederland zijn en het Nederlands onvoldoende beheersen voor onderwijs in een reguliere groep.

Samenwerking Proloog en PCBO 

Taalschool Leeuwarden is onderdeel van Proloog en PCBO. Proloog en PCBO scholen in de gemeente Leeuwarden waar de kinderen worden aangemeld, verwijzen de kinderen die tot de doelgroep behoren naar de Taalschool. 

Meer weten? 

Neem voor meer informatie contact op met:
Mathilde Penning
directeur Taalschool Leeuwarden
mpenning@proloog.nl