Maak kennis met onze mensen

Goed onderwijs vraagt om goed bestuur. Goed onderwijsbestuur vereist bestuur, toezichthouders, schoolleiders en leden van de medezeggenschapsorganen die samen staan voor goed onderwijs. Proloog past de Code Goed Bestuur toe. Deze code staat voor het nemen van onze verantwoordelijkheid voor goed onderwijs. Wij gaan daarbij professioneel, integer en transparant te werk. Lees meer over de Code Goed Bestuur. 

College van Bestuur en RvT
Arjette de Pree
College van Bestuur
Vanaf 1 juni 2021 ben ik Bestuurder van Proloog en eindverantwoordelijk voor de organisatie, bestaande uit 23 scholen en een stafbureau. Ik heb een passie voor onderwijs. De opdracht om kinderen een goede startpositie te geven, hoge verwachtingen van hen te hebben en zo kansenongelijkheid te voorkomen, is mijn belangrijkste drijfveer. Als schoolbestuurder sta ik voor het aanbieden en ontwikkelen van goed openbaar onderwijs in de gemeente Leeuwarden
Arie Alberts
Voorzitter RvT
Sinds 1 Juli 2017 ben ik lid van de Raad van Toezicht van Proloog. Het onderwijs is de belangrijkste schakel voor ieder mens om te bouwen aan de toekomst. Mijn visie is dat elk kind en elk mens er toe doet en er mag zijn. Elk mens is wel anders in aanleg maar altijd waardevol. Onderwijs is het instrument om die waarde te ontdekken en te versterken. Dat is ook onze kernopdracht. Het is ook mijn basis waaruit ik heb kunnen werken.
Margriet Kat
RvT-lid
Graag zet ik mijn ervaring, kennis en kunde in als toezichthouder bij Proloog. Het schakelen tussen de verschillende lagen in de organisatie is een van mijn sterke punten. Ik houd van samenwerken met anderen en heb gemerkt hoe belangrijk het is als de Raad een goed team vormt, waarbij de kwaliteiten van de leden elkaar aanvullen. Ik vind met name het HR stuk van de professionele ontwikkeling een belangrijk aandachtspunt, aangezien de kwaliteit van het onderwijs wordt gemaakt door de leraren.
Johan Bosma
RvT-lid
Vanaf medio 2022 ben ik lid van de Raad van Toezicht met als aandachtsgebied financiën. Ik wil vooral een bijdrage leveren aan de opdracht van Proloog om als maatschappelijk betrokken onderwijsinstelling kwalitatief goed onderwijs te verzorgen en daarbij financieel gezond te zijn en blijven. Kernwoorden zijn voor mij sociale veiligheid en diversiteit in een cultuur waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Ook sociale thema’s moeten hierbij aandacht krijgen waarbij ik de eerste kennismaking met Proloog scholen als zeer positief heb ervaren. Ik ben er trots op om me hiervoor in te mogen zetten.
Bert Benthem
RvT-lid
Sinds september 2023 ben ik toegetreden tot de Raad van Toezicht. In deze rol wil ik graag mijn bijdrage leveren aan goed en toegankelijk onderwijs voor iedereen in de regio. In mijn dagelijkse functie als directeur/bestuurder in het sociaal domein zie ik hoe belangrijk het basisonderwijs kan zijn voor de ontwikkeling van kinderen en hun omgeving.
Cyril van Zuidam
RvT-lid
Vanaf september 2023 ben ik lid van de Raad van Toezicht en heb als aandachtsgebied financiën. Er is niets zo belangrijk als het bieden van goed onderwijs in een veilig klimaat. Hier staat Proloog voor en vanuit mijn rol lever ik hier graag een bijdrage aan. Ik ben lang werkzaam in de zorg en hulpverlening en in mijn functie als directeur zie ik constant het belang van onderwijs en dan begint het toch immers bij het basisonderwijs.