Worden wie je bent

Ieder kind is uniek en bestemd om te bloeien. Het is als een zaadje dat uitgroeit tot een unieke bloem. Allemaal anders en even waardevol. We laten elkaar in waarde en geven elkaar de ruimte. We nodigen onszelf en de ander uit om in onze eigen kracht te gaan staan. Ieder kind heeft een uniek potentieel in zich. Een eigen manier van ‘zijn’ met eigen talenten en kwaliteiten. Leerkrachten zijn er om het kind deze talenten in zichzelf te laten ontdekken en te ontwikkelen. Zij inspireren en stimuleren kinderen op positieve wijze hiertoe. De ontwikkeling van een kind gaat met vallen en opstaan. We leren door het opdoen van ervaringen en ‘fouten’ maken: je wordt een ervaring rijker en zo leer je. Ontwikkeling is een golfbeweging en geen rechte lijn. Een bloem heeft zon en water nodig om te groeien: een kind heeft de juiste aandacht, ruimte en een veilige omgeving nodig om te groeien, plezier te hebben en zichzelf te zijn. Kennis en vaardigheden in de volle breedte zijn nodig om later in de maatschappij succesvol te kunnen zijn. Onder ‘succes’ verstaan wij dat je kunt zijn wie je bent en doet waar je blij van wordt. “Zijn wie je bent. Dat is geluk” (Desiderius Erasmus). "Word wie je bent" is een zoektocht. Het gaat over zelfstandig nadenken en het stellen van vragen. We nodigen kinderen uit tot kritisch denken en vanuit verschillende zienswijzen te kijken. We prikkelen het vermogen tot nieuwsgierigheid en creativiteit. Wat voor het kind geldt, geldt ook voor onze werknemers. Ontwikkelen en groeien gaat een leven lang door. Als ieder mens kan zijn wie het is en zichzelf reflecteert, dan is het zelfbewust en dient hij daarmee het geheel. Dan vormen we samen een veelkleurig bloemenveld en leveren we een waardevolle en unieke bijdrage aan de samenleving. Proloog geeft kinderen de tools en vaardigheden om hun eigen verhaal te kunnen waarmaken. We zijn nieuwsgierig naar het verhaal van ieder kind. Dít is het verhaal dat vooraf gaat aan Proloog.


NB. De naam Proloog staat van oorsprong voor Primair onderwijs Leeuwarden met oog voor ieder kind. Met als toevoeging dat 'proloog' ook staat voor inleiding op een verhaal. Ieder kind heeft een verhaal. Bij ons krijgt het kind de mogelijkheid om zijn of haar eigen 'verhaal' te ontdekken.