De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Proloog bestaat uit 12 leden, waarvan 6 ouders en 6 medewerkers. Er zijn op dit moment 3 vacatures voor de personeelsgeleding en 3 vacatures voor de oudergeleding. 

GMR leden

Ouders:

  • Chris van der Leij (portefeuille Personeel en Financiën)
  • Emiel Dekker (portefeuille Onderwijs en Personeel)
  • Werner Haan 
  • Rixt Dijksma
  • Jens Staalstra

Personeel:

  • Mirjam van der Sloot (portefeuille Communicatie en positionering)
  • Janet Bosma (portefeuille Personeel)
  • Hennie de Boer