De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Proloog bestaat uit 12 leden, waarvan 6 ouders en 6 medewerkers. Er zijn op dit moment 3 vacatures voor de personeelsgeleding en 3 vacatures voor de oudergeleding. 

GMR leden

Ouders:

 • Chris van der Leij - voorzitter GMR 
 • Emiel Dekker 
 • Werner Haan 
 • Rixt Dijksma
 • Jens Staalstra
 • vacature

Personeel:

 • Jannet Bosma - secretaris GMR, voorzitter PGMR
 • Mirjam van der Sloot 
 • Hennie de Boer 
 • vacature
 • vacature
 • vacature