Rijnlands denken

Proloog hanteert het Rijnlands model, ook wel 'dynamisch organiseren' genoemd. Bij dit model staat het primaire proces centraal: het geven van goed onderwijs. Dit model geeft richting en ruimte en vraagt om resultaat.

Samen mogen we het zeggen

Dynamisch organiseren gaat over het creëren van gemeenschapszin, samenwerking, vakmanschap en wederzijds vertrouwen. Er wordt veel overgelaten aan het initiatief van directie en medewerkers; decentraliseren van verantwoordelijkheden, kwaliteiten en bevoegdheden. Het personeel is intrinsiek gemotiveerd, zelfbewust en gericht op meesterschap. De directie fungeert als  gesprekspartner en is gericht op samenwerking. Het bestuur is verbindend, ondersteunend en functioneert als klankbord. Toezichthouders hebben een onafhankelijke, strategische en reflecterende rol. 

Dynamisch organiseren past goed bij de visie en missie van Proloog en haar medewerkers: we geven elkaar de ruimte om te zijn wie we zijn. Ieder draagt op basis van expertise en kwaliteiten op unieke wijze bij aan het geheel.

Organiseren vanuit de menselijke maat 

 • Inspiratie
  Aandacht voor ontwikkeling en vernieuwing
   
 • Vakmanschap
  Je vak verstaan en onderhouden
   
 • Vertrouwen
  Controle en beoordelingslijstjes niet nodig
   
 • Verbinding
  Met jezelf, de ander en de inhoud