Maak kennis met onze mensen

Het stafbureau ondersteunt en faciliteert de scholen op het gebied van onderwijs, personeelszaken, huisvesting, financiën en pr. Locatie Fonteinland is de thuisbasis van Proloog voor alle ondersteuning die nodig is om ieders bijdrage optimaal te kunnen laten uitvoeren. Vanuit verschillende invalshoeken wordt daarbij verdieping en samenhang geboden. 

De scholen zijn prima in staat om het onderwijs goed te verzorgen met de eigenheid die daarbij belangrijk is. Sommige gebieden zijn echter te groot om te organiseren. Goed onderwijs vraagt dan om opschalen en het bundelen van kennis. Goed werkgeverschap vraagt om een goede bovenschoolse invalpool of extra aandacht voor tijdelijke kwetsbaarheid bij het personeel. Bij optimale bedrijfsvoering hoort een goed oog voor onderhoud, betaalbare projecten, samenhang in processen en natuurlijk een betrouwbaar huishoudboekje. 

Maak hieronder kennis met de medewerkers op het Stafbureau. De onderwijsadviseurs en stafleerkrachten stellen zich voor op de pagina Expertise in de scholen. 

Medewerkers Stafbureau
Janet Weima
Directeur Onderwijs & Innovatie
Als directeur onderwijs houd ik mij bezig met alles wat met onderwijs te maken heeft. Denk hierbij aan onderwijskwaliteit, ontwikkelingen binnen de scholen, koepel en de gemeente, maar ook de bredere dialoog en visie op onderwijs. Daarnaast geef ik leiding aan een team dat ondersteuning biedt op het gebied van leerlingenzorg, hoogbegaafdheidsonderwijs en onderwijskwaliteit. Door samen na te denken over wat er in het onderwijs toe doet, wil ik onze missie voor leerlingen en collega's waarmaken: worden wie je bent.
Peter de Bruijn
Directeur Bedrijfsvoering
Ik ben verantwoordelijk voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering binnen Proloog. Ik geef leiding aan de afdeling Bedrijfsvoering, waaronder Financiën, Huisvesting, Facilitair, ICT, HR, PR & Communicatie, Inkoop en Secretarieel vallen. Daarnaast adviseer ik het College van Bestuur. Het geeft mij voldoening om samen met het team en schooldirecteuren te werken aan een veilige, inclusieve en stimulerende leeromgeving, waarin zowel leerlingen als personeel zich prettig voelen en onze scholen soepel en efficiënt functioneren.
Margriet Helfferich
Bestuurssecretaresse
Als bestuurssecretaresse ondersteun ik het College van Bestuur en de Raad van Toezicht op allerlei gebieden. Dat maakt ook meteen mijn functie zo interessant. Ik kom met alle aandachtsgebieden binnen het schoolbestuur in aanraking. Daarnaast doe ik de secretariële ondersteuning voor de GMR. De veelzijdigheid van mijn werkzaamheden zorgt er voor dat er geen dag hetzelfde is!
Bea de Jong
PR & Communicatiemedewerker
Ik houd me bezig met alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van PR en communicatie. Van communicatiebeleid tot de uitvoering in middelen: het beheer van de website(s) en social media, teksten schrijven, vormgeving, promotieartikelen en het onderhouden van contacten met drukker/bureaus, etc. Het geeft mij energie om bij te dragen aan de missie van Proloog: "worden wie je bent"!
Tanja van Breden
Financieel medewerker | Functionaris Gegevensbescherming
Ik houd mij bezig met alles wat met financiën te maken heeft, van de crediteurenadministratie tot en met de jaarrekening. Daarnaast ben ik Functionaris Gegevensbescherming en vanuit deze rol zorg ik voor de waarborging van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zodat we op een veilige en verantwoorde manier omgaan met de privacygegevens van zowel leerlingen als medewerkers. Deze combinatie zorgt voor veel variatie en afwisseling in contacten, waar ik veel voldoening uit haal.
Brigitte Balt
Administratief medewerker
Op het stafbureau van Proloog ondersteun ik de afdeling bedrijfsvoering. Hierbij houd ik mij voornamelijk bezig met de crediteurenadministratie, maar ook met andere administratieve zaken op het gebied van bedrijfsvoering. Daarnaast ben ik op de dinsdag en woensdag ook werkzaam op Obs De Twa Fisken als administratief/secretarieel medewerker.
Jelle Boonstra
Beleidsmedewerker/adviseur Huisvesting
Als beleidsmedewerker Huisvesting en Facilitair ben ik samen met Gerard binnen Proloog verantwoordelijk voor de huisvesting van onze scholen en alle facilitaire zaken daar om heen. Vanaf het eerste uur ben ik werkzaam bij Proloog en doe dit nog steeds, inmiddels alweer 18 jaar, met heel veel plezier. Proloog heeft een duidelijke eigen visie op nieuw- en verbouw van schoolgebouwen: het gaat om het kind! Ik ben er trots op dat ik als projectleider deze projecten voor Proloog mag uitvoeren.
Gerard Atsma
Medewerker huisvesting, ICT en facilitair
Ik houd mij bezig met het ondersteunen van onze scholen op de hierboven genoemde gebieden. Het is elke dag weer een uitdaging om organisatorisch en uitvoerend goede voorwaarden te scheppen die de kwaliteit van onderwijs ten goede komen en dat is wat ik mag doen. De veelzijdigheid van deze functie maakt dat géén dag hetzelfde is. Het ene moment ben ik bezig met een aanbestedingstraject van hardware voor de komende jaren en op het andere moment wordt mijn aandacht gevraagd door een casus klimaatoptimalisatie van een school.
Jennie Bieleveld
Senior stafmedewerker P&O
Ik ben verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren en up-to-date houden van het personeelsbeleid, samen met een kleine afdeling P&O, waar ik leidinggevende van ben. Ik adviseer ook het College van Bestuur op het gebied van personeels- en organisatiebeleid. Daarnaast ondersteun en adviseer ik directeuren bij de uitvoering van personeels- en formatiebeleid. Deze dynamiek en contacten geven mij energie en werkplezier.
Inge Rottiné
Stafmedewerker P&O
Ik adviseer en ondersteun schooldirecteuren op het gebied van personele zaken. Denk daarbij aan arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim en scholing. Door de variatie aan werkzaamheden is geen dag hetzelfde. Dat vind ik - naast de contacten met directeuren en collega’s - het fijne aan mijn werk.
Ilse Wouda
Medewerker P&O
Ik ondersteun de stafmedewerkers P&O en schooldirecteuren op het gebied van personeelszaken. Ik houd mij onder andere bezig met het hele proces rondom aanstellingen, vragen m.b.t. de CAO, zwangerschapsverlof etc.
Greetje Wijzes
Secretarieel/administratief medewerker
Ik zit bij de receptie en ontvang bezoekers, neem de telefoon aan en doe diverse voorkomende werkzaamheden op secretarieel en administratief gebied.