Goed werkgeverschap

Werken bij Proloog betekent werken in een inspirerende en dynamische omgeving. Proloog is een organisatie waarin gelijkwaardigheid, ontmoeting en vrijheid centraal staan. Directie en leerkrachten krijgen de ruimte om eigen initiatieven te ontplooien, passend binnen de eigenheid van de school. 

Proloog geeft personeel de ruimte om te worden wie ze zijn. Dat betekent: talenten benutten en ontwikkelen, goed in je vel zitten en nieuwe kennis en vaardigheden opdoen. We hechten aan een plezierige werksfeer. Bestaand beleid passen we aan als nieuwe regelgeving daar om vraagt. Denk aan wijzigingen op het gebied van functieprofielen en wijzingen van de salarisschalen in de CAO.
 

Diversiteit geeft kansen

Proloog staat voor diversiteit. Ieder heeft zijn eigen expertise en draagt op eigen unieke wijze bij. Met elkaar weten en kunnen we meer. Gemeenschapszin, samenwerking, vakmanschap en wederzijds vertrouwen staan bij ons voorop. Wij werken met het Rijnlands organisatiemodel (dynamisch organiseren). Daarbij wordt veel waarde gehecht aan de deskundigheid en verantwoordelijkheid van professionals en zijn hiërarchie en controle ondergeschikt. 

De diversiteit van onze organisatie geeft volop kansen en zorgt ervoor dat er altijd iets bij je past. Denk daarbij aan: 

  • verschillende onderwijsconcepten en pedagogische benaderingen
  • grote en kleine scholen
  • dorps- en stadsscholen
  • gevarieerde leerling populatie 
  • realistische afspiegeling van de samenleving

Worden wie je bent

We vinden het belangrijk dat medewerkers weten wat hun talenten en ambities zijn en geven hen ruimte om deze te ontwikkelen. Want een gemotiveerde leerkracht is immers een leuke leerkracht. En wanneer leren leuk is, presteert een kind ook beter en komt het tot bloei!
 

Milou van Gaalen, Leerkracht bij KC de Pionier
Gehoord en gezien worden is erg belangrijk voor kinderen. Dit geldt niet alleen voor kinderen die om extra aandacht vragen, maar dit geldt natuurlijk voor elke leerling. Ik kijk daarom naar alle kinderen en doe de hele dag looprondes om alle kinderen te zien en aandacht te geven. We houden goed in de gaten of ieder kind zich blijft ontwikkelen en met plezier naar school gaat. We leren kinderen ook elkáár te vragen en te helpen. Zijn er problemen, dan lossen we die samen op. Samen zijn we verantwoordelijk. Kinderen komen soms met goede ideeën die je zelf niet beter had kunnen bedenken! Als leerkrachten weten we elkaar ook goed te vinden. Het mooie is dat iedereen weer andere kwaliteiten heeft en daar maken we gebruik van. Er is ook een kort lijntje met de stafleerkracht Hoogbegaafdheid binnen Proloog. Bij alles wat we doen staat het belang van het kind voorop. We werken binnen bepaalde kaders, maar alles is niet voorgekauwd. Dat geeft ruimte voor eigen invulling en creativiteit. En dat maakt het werk ook zo leuk!