Klachtenregeling 

Waar gewerkt wordt, maakt men fouten. Dat is op scholen niet anders. Ouders zijn welkom bij de groepsleerkracht om klachten en/of problemen te bespreken en samen naar een goede oplossing te zoeken. Wanneer u vragen, problemen, klachten hebt over het onderwijs, de aanpak van de kinderen of andere schoolzaken kunt u deze voorleggen aan de schooldirecteur. Hij of zij bespreekt het probleem met alle betrokkenen en zoekt naar een oplossing.

Als ouders niet tevreden zijn over de manier waarop een probleem of klacht door de schooldirectie wordt opgepakt, kunnen zij contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Mocht de kwestie dan nog niet naar tevredenheid kunnen worden afgerond, dan kan de klacht ingediend worden bij het College van Bestuur van Proloog.

De Klachtenregeling Proloog (zie download hieronder) bevat te nemen stappen en mogelijkheden voor het indienen van een klacht en een artikelsgewijze toelichting met begripsbepalingen.

Hierbij is het reglement van de landelijke klachtencommissie (LKC) als bijlage toegevoegd. De klachtenregeling is te downloaden door te klikken op de link in de tekst hierboven en is verkrijgbaar op de scholen en bij het stafbureau van Proloog.