Integrale kindcentra

Hoe beter en breder we onze samenwerking om het kind heen inrichten, hoe beter en breder het kind zich kan ontwikkelen. We willen dat in 2025 al onze scholen een Integraal Kindcentrum (IKC) zijn. Dit betekent één interprofessioneel team en intensieve samenwerking met de kinderopvang. Hiermee zorgen we voor een optimale doorgaande leerlijn en daarmee voor optimale ontwikkelingskansen voor ieder kind.

Gezamenlijke visie

Een integraal kindcentrum biedt een breed aanbod en volgt, in nauwe samenwerking met de ouders, het kind in zijn ontwikkeling van 0 tot 12 jaar. We werken daarbij vanuit een gezamenlijke visie. Hierdoor kan er vroegtijdig worden ingespeeld op de ontwikkelingsbehoefte van ieder kind. Het draagvlak voor integrale kindcentra is groot binnen de Proloogscholen.

Brede samenwerking

Het belang van samenwerken wordt steeds groter bij de ontwikkeling van kinderen. Het gaat hierbij niet alleen om samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang, maar tussen alle betrokken partijen, zoals gemeenten en zorg- en wijkteams. Dat is onmisbaar om een meer geïntegreerde organisatie van kindvoorzieningen daadwerkelijk te realiseren.