Aanbod hoogbegaafdheid 


Kennis en scholing aanbieden op het gebied van hoogbegaafdheid is een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. Proloog biedt  een speciaal lesprogramma om hoogbegaafde kinderen extra uitdaging te kunnen bieden. Voor kinderen die niet hoogbegaafd zijn, maar toch extra uitdaging nodig hebben bieden we ook speciale lesprogramma’s aan. Twee interne stafleerkrachten HB (Petra Veenstra & Sjoukje Glas) verzorgen een getrapt aanbod.


Hoogbegaafdheidsonderwijs binnen Proloog

Het aanbod voor Hoogbegaafdheid vindt voor 90% plaats binnen de eigen groep. De kinderen krijgen extra uitdaging in de lesstof aangeboden, door het versnellen, verrijken en verdiepen van de lesstof. Als er vragen zijn kan een stafleerkracht HB meedenken over oplossingen. Als er meer behoefte is kan een kind aangemeld worden voor een HB-arrangement. Proloog biedt wekelijks HB-arrangementen aan leerlingen uit groep 1 t/m 8. Tijdens het HB-arrangement wordt er gefocust op de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen en de daarbij behorende levensvragen. Begaafde kinderen zijn namelijk vaak creatief, denken anders en denken diep door en ervaren de dingen op een intensere manier.
 

Wekelijkse bijeenkomsten

Eén keer per week ontmoeten hoogbegaafde leerlingen van de Proloog scholen elkaar. Tijdens deze ontmoetingen wordt er individueel of samen gewerkt aan levensvragen, bijvoorbeeld: “wie ben ik?” en “waarom verschillen mensen?”. Ze worden extra uitgedaagd en er worden activiteiten ondernomen die passen bij de leeftijd, interesses en het ontwikkelingsniveau. De wekelijkse lessen vinden plaats op één locatie waar leerlingen van de verschillende scholen naar toe komen voor een middagdeel.
 

Eéndaags aanbod

Proloog draait sinds 2024 een pilot waarbij kinderen een volledige dag HB-les krijgen. Dit aanbod is voor kinderen waarbij niet kan worden voldaan aan hun leerhonger. De kinderen leren hierdoor onvoldoende strategieën ontwikkelen om te “leren leren”. De pilot bestaat uit 2 groepen van 15 leerlingen uit groep 6 en 7, zij volgen groepsgewijs één dag in de week HB-onderwijs op een vaste locatie. Ook wordt in het voorjaar 2024 gestart met eendaags aanbod voor  kinderen uit groep 4 en 5.
 

Ondersteuning voor ouders

Ook is er sinds 2024 een ondersteuningsprogramma voor ouders van hoogbegaafde leerlingen, Peers4Parents. Dit bestaat uit 9 bijeenkomsten met een vaste groep van maximaal 12 ouders. De nadruk ligt op het onderling uitwisselen van ervaringen over opvoeden van hoogbegaafde kinderen. Het doel van deze bijeenkomsten is om ouders door begeleide gesprekken te laten ervaren dat zij vanuit eigen kracht van betekenis kunnen zijn bij de emotionele begeleiding van hun (hoog)begaafde kind.