Onze scholen

Proloog heeft 23 basisscholen in Leeuwarden, Techum, Goutum, Warten, Wergea, Jirnsum, Grou, Reduzum en Lekkum. Ruim 450 medewerkers, maken Proloog tot wat het is: een samenwerkend netwerk van professionele basisscholen met elk hun eigen identiteit en specifieke accenten. 
 

Scroll naar beneden voor het overzicht op de kaart 

IKC Aventurijn

Kees Flikkema
Tjerk Hiddesstraat 5-1
8921 NM, LEEUWARDEN

IKC Eestroom

Dinie Bosma
Droppingsstraat 2
8923 BW, LEEUWARDEN

Talentencampus Eigen Wijs Regulier Basisonderwijs

José Lemke
Verdistraat 2
8915 CD, LEEUWARDEN

Talentencampus Eigen Wijs Speciaal Basisonderwijs

Erwin Lippold
Verdistraat 2
8915 CD, LEEUWARDEN

IKC Het Palet

Hanneke Reitsma
Floris Versterstraat 2b
8932 BR, LEEUWARDEN

IKC Trianova

Esther Boomsma
Kingmastate 1
8926 NA, LEEUWARDEN

IKC de Weide

Janet Veld (interim)
Raaigras 28
8935 GH, LEEUWARDEN

IKC de Wielen

Warner Tholen
Galamastins 2
8925 GZ, LEEUWARDEN

IKC Wiarda

Francien van der Veen
Buorren 13
9084 BB, GOUTUM

KC de Pionier

Karel Beke
Molkenkelder 4a
8941 AJ, LEEUWARDEN

Montessori Kindcentrum Leeuwarden

Karen Vos-de Jong
Droppingsstraat 4
8923 BW, LEEUWARDEN

Taalschool Leeuwarden

Mathilde Penning
Wilaarderburen 2
8924 JK, Leeuwarden

JKC Oldenije (Jenaplan)

Karin Dokter
St. Anthonystraat 5
8911 DV, LEEUWARDEN

Obs Potmarge

Johanna Venema
Achter de Hoven 304
8933 CZ, LEEUWARDEN

Obs Plataanschool

Joop Boomsma
Plataanstraat 2
8924 CR, LEEUWARDEN

IKC de Vosseburcht

Peter van Noort
Coornhertstraat 8
8913 HK, LEEUWARDEN

IKC Wynwizer

Jan Bosscha
Pikemar 17
8939 CR, LEEUWARDEN

Obs Prof. Wassenberghskoalle (Reggio Emilia)

Hennie Zwart
Ieborchpaed 6
9081 AR, LEKKUM

Obs De Twa Fisken

Jaap Oostra
Jongema 6
9001 LA, GROU

Obs It Tredde Sté

Margreet van der Laan
Dekemastrjitte 2a
9011 WE, JIRNSUM

Obs Trije Doarpenskoalle

Johannes Hazenberg
Master Gorterstrjitte 9
9008 TB, REDUZUM

Obs de Finne Daltonschool

Anne Marije van der Molen
De Greiden 1
9003 MJ, WARTEN

Obs de Twamêster

Eelke Hoekstra (interim)
B.K. v.d. Bergstrjitte 2
9005 PW, WERGEA