Onze scholen

Proloog heeft 23 basisscholen in Leeuwarden, Techum, Goutum, Warten, Wergea, Jirnsum, Grou, Reduzum en Lekkum. Ruim 450 medewerkers, maken Proloog tot wat het is: een samenwerkend netwerk van professionele basisscholen met elk hun eigen identiteit en specifieke accenten. 

Scroll naar beneden voor het overzicht op de kaart 

IKC Aventurijn

Johanna Venema en Joop Boomsma
Tjerk Hiddesstraat 5-1
8921 NM, LEEUWARDEN

IKC Eestroom

Dinie Bosma
Droppingsstraat 2
8923 BW, LEEUWARDEN

Taalschool Leeuwarden

Mathilde Penning
Droppingstraat 2 | Achter de Hoven 304
8923 BW | 8933 CZ, LEEUWARDEN

Talentencampus Eigen Wijs Regulier Basisonderwijs

Nathalie Oldenburger
Verdistraat 2
8915 CD, LEEUWARDEN

Talentencampus Eigen Wijs Speciaal Basisonderwijs

Erwin Lippold
Verdistraat 2
8915 CD, LEEUWARDEN

IKC Het Palet

Tineke Boschma
Floris Versterstraat 2b
8932 BR, LEEUWARDEN

IKC Trianova

Esther Boomsma
Kingmastate 1
8926 NA, LEEUWARDEN

IKC de Weide

Kees Flikkema
Raaigras 28
8935 GH, LEEUWARDEN

IKC de Wielen

Warner Tholen
Galamastins 2
8925 GZ, LEEUWARDEN

IKC Wiarda

Francien van der Veen
Buorren 13
9084 BB, GOUTUM

KC de Pionier

Karel Beke
Molkenkelder 4a
8941 AJ, LEEUWARDEN

Montessori Kindcentrum Leeuwarden

Karen Vos-de Jong
Droppingsstraat 4
8923 BW, LEEUWARDEN

JKC Oldenije (Jenaplan)

Karin Dokter
St. Anthonystraat 5
8911 DV, LEEUWARDEN

Obs Potmarge

Johanna Venema
Achter de Hoven 304
8933 CZ, LEEUWARDEN

Obs Plataanschool

Joop Boomsma
Plataanstraat 2
8924 CR, LEEUWARDEN

IKC de Vosseburcht

Peter van Noort
Coornhertstraat 8
8913 HK, LEEUWARDEN

IKC Wynwizer

Jan Bosscha
Pikemar 17
8939 CR, LEEUWARDEN

Obs Prof. Wassenberghskoalle (Reggio Emilia)

Hennie Zwart
Ieborchpaed 6
9081 AR, LEKKUM

Obs De Twa Fisken

Jaap Oostra
Jongema 6
9001 LA, GROU

Obs It Tredde Sté

Margreet van der Laan
Dekemastrjitte 2a
9011 WE, JIRNSUM

Obs Trije Doarpenskoalle

Eelke Hoekstra (interim)
Master Gorterstrjitte 9
9008 TB, REDUZUM

Obs de Finne Daltonschool

Anne Marije van der Molen
De Greiden 1
9003 MJ, WARTEN

Obs de Twamêster

Hester de Vries
B.K. v.d. Bergstrjitte 2
9005 PW, WERGEA

Op de kaart