Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

onze scholen

De openbare basisscholen van Proloog op de kaart

De 23 basisscholen van Proloog in Leeuwarden, Techum, Goutum, Wirdum, Warten, Wergea, Jirnsum, Grou, Reduzum en Lekkum, inclusief de ruim 300 medewerkers, maken Proloog tot wat het is: een samenwerkend netwerk van professionele basisscholen met elk hun eigen identiteit en specifieke accenten. In de schoolkeuzewijzer vindt u de specificaties per school. Op onderstaande plattegrond vindt u de locaties van onze openbare basisscholen.

OBS de Vosseburcht

  obs De Vosseburcht Directeur: Peter van Noort  Coornhertstraat 8 8913 HK...

OBS de Pionier

  ​obs De Pionier Directeur: Monika Schmidt Molkenkelder 4a ...

Eestroom

  Eestroom (Vrijheidswijk) Directeur: Dinie Bosma Droppingstraat 2 8923 BW...

Taalschool Leeuwarden

  Taalschool Leeuwarden Directeur: Mathilde Penning ...

Montessori Kindcentrum Leeuwarden

  Montessori Kindcentrum Leeuwarden Directeur: Johan Ploegstra ...

Oldenije

  Oldenije Directeur: Karin Dokter  St. Anthonystraat 5 ...

IKC Het Palet

  IKC Het Palet Directeur: Tineke Bosma Floris Versterstraat 2b ...

Plataanschool

  Plataanschool Directeur: Joop Boomsma Plataanstraat 2 ...

Potmarge

  Potmarge Directeur: Johanna Venema              ...

Kindcentrum Trianova

  Kindcentrum Trianova Directeur: Esther Boomsma  Kingmastate 1 ...

Uniaskoalle

  Uniaskoalle Directeur: Sjoukje Kalsbeek Th. Beekhuisstrjitte...

Prof. Wassenberghskoalle

  Prof. Wassenberghskoalle Directeur: Hennie Zwart Ieborchpaed...

Kindcentrum De Weide

  Kindcentrum De Weide Directeur: Egbert Zwolle Raaigras 28 ...

Obs De Wester

  Obs De Wester Directeur: Tjalling Delgrosso  Telemannstraat 13 ...

SBO De Trilker

...

IKC Wiarda

  IKC Wiarda Directeur: Sandra Smidt-de Haan Buorren 13 ...

IKC De Wielen

  IKC De Wielen Directeur: Francien van der Veen Galamastins 2 ...

Wynwizer

  Wynwizer Directeur: Jan Bosscha Pikemar 17 ...

de Twamester

  De Twamêster Directeur: Janke Sietsma B.K. v.d. Bergstrjitte...

De Finne

  De Finne Directeur: Jaap Oostra  De Greiden 1 ...

it Tredde Sté

  It Tredde Sté Directeur: Margreet van de Laan  Dekemastrjitte 2a ...

Trije Doarpenskoalle

  Trije Doarpen Skoalle Directeur: Janet Veld Master Gorterstrjitte 9 ...

De Twa Fisken

  De Twa Fisken Directeur Maartje Bloemhof Jongema 6 ...

IKC Aventurijn

  IKC Aventurijn Nadia Cornelisse Tjerk Hiddesstraat 5-1 ...