onze scholen

De openbare basisscholen van Proloog op de kaart

De 23 basisscholen van Proloog in Leeuwarden, Techum, Goutum, Wirdum, Warten, Wergea, Jirnsum, Grou, Reduzum en Lekkum, inclusief de ruim 300 medewerkers, maken Proloog tot wat het is: een samenwerkend netwerk van professionele basisscholen met elk hun eigen identiteit en specifieke accenten. In de schoolkeuzewijzer vindt u de specificaties per school. Op onderstaande plattegrond vindt u de locaties van onze openbare basisscholen.