Worden wie
je bent...

Je potentieel ontdekken

Elk kind is uniek en heeft bijzondere kwaliteiten. We moedigen nieuwsgierigheid aan en stimuleren kinderen om hun eigen talenten te ontdekken. Samen laten we je kind tot bloei komen, zodat het kan worden wie het werkelijk is.

Waar verhalen samenkomen

Wij omarmen diversiteit. Op onze openbare scholen komen verhalen samen. We bieden goed en aansprekend onderwijs onze 23 openbare basisscholen in Leeuwarden, Techum, Goutum, Wergea, Warten, Grou, Irnsum, Reduzum en Lekkum. Ieder kind is van harte welkom!

Lees meer

Onze kernwaarden:

Samen
Samen

We leren van en met elkaar. We staan niet op onszelf, maar zijn een minimaatschappij. We werken samen met ouders en andere partijen en slaan de handen ineen. We zijn netwerk van samenwerkende scholen en wisselen kennis en ervaring uit om van elkaar te leren. 

Ontwikkelen
Ontwikkelen

We geven kinderen optimale kansen om hun talenten te ontwikkelen. We bieden een kwalitatief en breed aanbod. Ontwikkeling is geen rechte lijn, maar een golfbeweging. Een kind leert door te ontdekken en te doen. Je veilig voelen en plezier hebben in het leren zijn daarbij het vertrekpunt. 

Nieuwsgierig
Nieuwsgierig

We leren kinderen nieuwsgierig te zijn naar zichzelf, de omgeving en elkaar. We gaan de dialoog aan en zien verschillen als verrijking en als kansen tot groei. Prestatie en goede leerresultaten zijn geen doel op zich, maar een gevolg van het nieuwsgierig zijn naar het leven, jezelf en elkaar. 

Uitdaging
Uitdaging

We bieden een rijke leeromgeving met voldoende uitdaging. Door uitdagingen kun je jezelf overtreffen en succeservaringen vieren. Teveel uitdaging kan zorgen voor faalervaringen. We zoeken daarom heel bewust naar de juiste balans voor ieder kind.  

Volg je ons al?

Vandaag is het Wereld Autisme Dag. Overal in de wereld wordt op deze dag aandacht gevraagd voor autisme. Kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) hebben behoefte aan duidelijkheid, structuur en voorspelbaarheid. Maar ook een veilige omgeving en acceptatie... kinderen moeten zich geaccepteerd voelen om zich veilig te voelen. Het is belangrijk om aan te sluiten bij de talenten van kinderen en ze in hun kracht te zetten. We willen kinderen zo weinig mogelijk in een uitzonderingspositie plaatsen. Als we merken dat bepaald gedrag opvalt, dan gaan we het gesprek aan met de leerling, ouders en intern begeleider. Proloog heeft een ondersteuningsteam die de nodige expertise kan bieden. We gaan zoveel mogelijk voor inclusief onderwijs. Het betekent niet klassikaal met voor ieder kind dezelfde aanpak, maar wel een groepsaanpak waarbinnen er differentiatie is. We kijken per kind wat het nodig heeft, zodat hij of zij kan worden wie het is. ๐ŸŒผ #wereldautismedag #wordenwiejebent
icon
proloog_onderwijs
2-4-2024
Het lerend netwerk 'Digitaal onderwijs' is onlangs voor het eerst bij elkaar gekomen. In dit netwerk komen medewerkers van verschillende scholen samen om 'van en met elkaar te leren' op het gebied van digitale geletterdheid. Deze eerste bijeenkomst ging over robotica en programmeren. We onderzoeken de inzet hiervan omdat we leraren en leerlingen willen voorbereiden op de digitale toekomst.๐Ÿค– ๐—Ÿ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ ๐—ป๐—ฒ๐˜๐˜„๐—ฒ๐—ฟ๐—ธ๐—ฒ๐—ป Proloog vindt het belangrijk om de kennis die er is binnen de organisatie te benutten en te delen. Daarom werken we sinds kort met bovenschoolse โ€˜lerende netwerkenโ€™. Op dit moment zijn die er op het gebied van taal, rekenen, het jonge kind, gedrag, hoogbegaafdheid en digitaal onderwijs. De lerende netwerken zijn een mogelijkheid om vanuit passie, expertise en/of behoeften, samen op een bepaald domein van gedachten te wisselen, vraagstukken op te pakken, scholing te volgen etc. De leden vullen dit naar eigen inzicht en behoefte in qua vorm, frequentie en inhoud. #lerendenetwerken #vanenmetelkaarleren #kennisdelen #innoveren #programmeren #digitaal
icon
proloog_onderwijs
26-3-2024
Vorige week was het de week van de openbare scholen. Gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting zijn waarden waar we in het openbaar onderwijs voor staan. Zij bieden richting bij het maken van keuzes over onderwijs, samenwerking en hoe we met elkaar omgaan. Een tekening van een leerling uit groep 2a van IKC Trianova. Zij dacht bij ๐—ผ๐—ป๐˜๐—บ๐—ผ๐—ฒ๐˜๐—ถ๐—ป๐—ด aan de eerste keer op school en dat je dan de juf ontmoet. IKC Eigen Wijs hecht veel waarde aan ๐—ด๐—ฒ๐—น๐—ถ๐—ท๐—ธ๐˜„๐—ฎ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฑ๐—ถ๐—ด๐—ต๐—ฒ๐—ถ๐—ฑ en laten dit zien door de poster die in de school hangt. Het idee erachter is dat niet iedereen gelijk is, maar dat we wel allemaal gelijke kansen verdienen, afgestemd op het individu. In de middenbouw van IKC Wynwizer is er gesproken over 'wat betekent ๐˜ƒ๐—ฟ๐—ถ๐—ท๐—ต๐—ฒ๐—ถ๐—ฑ voor jou'? Er is gesproken over dat iedereen mag zijn wie hij/zij is en veel leerlingen dachten bij vrijheid aan vogels, omdat die kunnen gaan waar ze willen. Ook staat een vogel symbool voor vrede. In de klas zijn vrije vogels geknutseld. #openbaaronderwijs #kernwaarden #ontmoeting #gelijkwaardigheid #vrijheid
icon
proloog_onderwijs
25-3-2024
๐—ž๐—น๐—ฎ๐˜€๐˜€๐—ฒ๐˜„๐—ฒ๐—ฟ๐—ธ๐—ฝ๐—น๐—ฒ๐—ธ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฐ Proloog hecht veel waarde aan het werkgeluk en werkplezier van haar professionals๐Ÿคฉ Daarom laten we jaarlijks een medewerker tevredenheidsonderzoek (MTO) uitvoeren. Ook dit jaar is dit weer door Klassewerkplek uitgevoerd. Het is belangrijk om te weten in welke mate medewerkers tevreden zijn over hun werk en waarin we nog kunnen verbeteren. Het onderzoek is inmiddels afgerond en Klassewerkplek heeft bekend gemaakt welke scholen in NL genomineerd zijn. Vier van onze scholen zijn bekroond met het predicaat Klassewerkplek 2024! Het gaat om de volgende scholen๐ŸŒž: โ€ข @ikc_eestroom_ in Leeuwarden โ€ข @ikctrianova in Leeuwarden โ€ข @obs_it_tredde_ste in Jirnsum โ€ข @obstrijedoarpenskoalle in Reduzum Klassewerkplek gaat jaarlijks in alle lagen van het onderwijs op zoek naar die scholen waar werkgeluk het hoogst is en waar onderwijsprofessionals graag werken. De werkplek wordt ervaren als een inspirerende omgeving waar de nadruk ligt op persoonlijke groei en een bloeiende onderwijservaring. Dus.... best iets om trots op te zijn en om vast te houden!๐Ÿคฉ #werkgeluk #werkplezier #onderwijsprofessionals #wordenwiejebent
icon
proloog_onderwijs
22-3-2024
De koffie staat vandaag klaar op onze scholen! โ˜•Kom langs tijdens de open dag ๐Ÿซ Kijk voor onze locaties en de tijden op www.proloog.nl/opendag #opendag #weekvanopenbarescholen
icon
proloog_onderwijs
20-3-2024
Het is de week van de openbare scholen! Bij ons komen verhalen samen. Dit betekent: nieuwsgierig zijn en open staan voor verschillende zienswijzen. Kunst is een mooie uiting hiervan want het geeft ruimte aan je eigen beleving. Ludieke 'openingsactie' van obs It Tredde Stรฉ vanochtend ๐Ÿ™‚ Kijk op www.proloog.nl/opendag en kom langs deze week! #weekvanopenbarescholen
icon
proloog_onderwijs
18-3-2024
Laad meer posts Laden

Kom bij ons werken!

Bij Proloog streven we niet alleen naar het beste voor onze leerlingen, maar ook voor onze medewerkers. We geloven dat werkgeluk en het vinden van de juiste plek essentieel zijn voor het uitoefenen van ons vak. We hechten waarde aan het ontdekken en ontwikkelen van talenten en ambities van onze medewerkers. Want wanneer een leerkracht gemotiveerd is, straalt dat uit in het klaslokaal. En wanneer leren een plezierige ervaring is, zal een kind beter presteren en volledig tot bloei komen. We creรซren samen een omgeving waarin iedereen zich gewaardeerd voelt en de ruimte krijgt om te groeien. Zodat we steeds meer 'worden wie we zijn'! 

Wil jij onze collega worden? 

Bekijk onze vacactures

Janet Weima, directeur Onderwijs
Als directeur Onderwijs werk ik samen met directeuren, IB-ers en onderwijsadviseurs om inzicht te verkrijgen in de kwaliteit van onze scholen. Door middel van audits, uitgevoerd door externe en interne teams, krijgen we waardevolle informatie over de status van elke school. Samen streven we naar het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs.