Proloog biedt aansprekend openbaar basisonderwijs. We bieden kinderen een plek waar ze samenleven en samen leren. Onze leerkrachten begeleiden en stimuleren kinderen op positieve wijze om zichzelf in de volle breedte te ontwikkelen. We hebben oog voor ieder kind.

Uniek in diversiteit

Proloog staat voor diversiteit: er is ruimte voor ieders verhaal. Er is ook altijd wel een vorm van onderwijs dat past: van goed regulier basisonderwijs tot specifieke onderwijsconcepten als Dalton, Jenaplan, Montessori en speciaal basisonderwijs. Ieder kind is van harte welkom op één van onze 23 openbare basisscholen in Leeuwarden, Techum, Goutum, Wergea, Warten, Grou, Irnsum, Reduzum en Lekkum.

Worden wie je bent...

Ieder kind is bijzonder en heeft unieke kwaliteiten. We stimuleren kinderen om nieuwsgierig te zijn en hun eigen talenten te ontdekken. Samen laten we uw kind tot bloei komen, zodat hij of zij kan worden wie het is.

> LEES MEER