Opleiden doe je samen!

Leerlingen van het Friesland College kunnen hun opleiding ook volgen in de praktijkroute. Proloog is één van de onderwijsinstellingen waar leerlingen van de mbo-opleiding Onderwijsassistent en Pedagogisch Werk terecht kunnen als ‘collega in opleiding’. Maar we werken ook samen met het hbo in het kader van samen opleiden in de school. De opleidingen van NHL Stenden werken toe naar Design Based Education (DBE), waarbij co-creatie met het werkveld centraal staat. 

Leren van elkaar

De praktijkroute is een nauwe samenwerking tussen school en organisatie als het gaat om ontwikkelen en organiseren van onderwijs. Deze vorm heeft zich bewezen als een efficiënte manier om de afstand tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven te slechten. De praktijk vormt een rijke leeromgeving; er is veel kennis uit te wisselen en er ontstaat een open sfeer met meer dynamiek. Door het nauwe contact tussen student en medewerker ontstaat vaak een cultuurverandering, waarin medewerkers zelf ook gestimuleerd raken om weer te gaan leren. Zo snijdt het mes aan meerdere kanten.

Leren en werken integreren

In de praktijkroute worden leren en werken in de praktijk geïntegreerd. De leerling wordt voor vijftien uur gekoppeld aan een leerkracht binnen een school van Proloog. Ook de theorie en het aanleren van vaardigheden vinden daar plaats. Door de snelle koppeling aan de praktijkervaring, hebben studenten direct door wat 'het nut' is van kennis. Met intensieve begeleiding door docenten en door medewerkers van Proloog, werken de studenten toe naar een erkend mbo-diploma en soms zelfs naar doorstroom HBO.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met: 

Mbo - Praktijkroute

Hbo - Samen opleiden in de school

Esther Boomsma, directeur IKC Trianova
De mbo-studenten van het Friesland College kunnen bij ons IKC een werk- en leertraject volgen. Deze manier van leren zorgt ervoor dat ze ervaring op doen in de praktijk, in samenwerking met elkaar en met een team van pedagogisch medewerkers en leerkrachten. Het takenpakket wordt steeds verder uitgebreid om te kunnen voldoen aan de eisen van de opleiding. Het is voor de studenten een hele mooie ervaring om erachter te komen of dit vak echt iets voor ze is. Onze visie is dat kinderen leren door te onderzoeken, ontdekken en experimenteren. En dit geldt dus ook voor de studenten! Wij leren als school ook veel van hen. Ze brengen als frisse wind nieuwe ideeën en inzichten mee en wij halen dat op. Vanuit de werkvloer doen we dus nieuwe input op; het onderwijs staat immers niet stil en het is belangrijk om goed bij te blijven. De opgedane kennis wisselen we uit met de directeur Onderwijs en Innovatie en beleidsmedewerker Onderwijs. We maken gebruik van elkaars kennis om zo Proloog breed toekomstgericht onderwijs te kunnen bieden!