Onze missie en visie

Missie

Stichting Proloog streeft naar goed, aansprekend openbaar onderwijs en gelijke kansen voor alle kinderen. Ons motto is "worden wie je bent", waarbij we leerlingen het onderwijs bieden dat bij hen past en hen uitdagen unieke talenten te ontwikkelen. We werken toe naar integrale kindcentra, waarin onderwijs en opvang nauw samenwerken. Ons doel is om kinderen in hun brede ontwikkeling te stimuleren en ervoor te zorgen dat ze met plezier naar school gaan.

Visie

Onze visie is gebaseerd op vier kernwaarden: ontwikkelen, nieuwsgierigheid, samenwerking en uitdaging. Samen streven we naar continue ontwikkeling door nieuwsgierig te zijn en uitdagingen aan te gaan. Ons onderwijs richt zich op kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. 

Kwalificatie betekent voor ons dat we voor alle IKC’s/scholen passende ambitieuze normen opstellen die minimaal voldoen aan de eisen van de inspectie. We stimuleren leerlingen om het beste uit zichzelf te halen. Hierbij hebben we nadrukkelijk en extra aandacht voor de basisvakken rekenen, taalverzorging en burgerschap. We dagen onze scholen uit om eigen doelen te stellen die het onderwijs verbeteren en passen bij de leerlingpopulatie.

Met socialisatie helpen we kinderen zich te ontwikkelen tot goede wereldburgers. We omarmen de kernwaarden van het openbaar onderwijs: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. In onze IKC’s/scholen leren kinderen verantwoordelijkheid te nemen en kritisch te denken, vanuit democratische waarden. We bieden leerlingen een gezonde, veilige en passende leeromgeving waarin zij samen met klasgenoten en leerkrachten steeds meer kunnen worden wie ze zijn.

Bij persoonsvorming gaat het erom dat we kinderen uitdagen eigen normen en waarden te ontwikkelen en te leren reflecteren op het eigen handelen. We leren de kinderen om zichzelf te worden: een zelfstandig individu dat vrij is, zelf keuzes kan maken, verantwoordelijkheid neemt voor zichzelf en de wereld om hem/haar heen.

Koersplan 2023-2027

In ons koersplan zetten we de ambities voor de komende vier jaar uiteen, met de uitdagingen van een snel veranderende wereld in gedachten. Samen maken we het verschil. We willen alle kinderen kansen geven zich in de volle breedte te ontwikkelen, ongeacht de vraag waar hun wieg heeft gestaan. In het plan komen de volgende thema's aan bod: 

  • Onderwijskwaliteit
  • Kansen voor kinderen
  • Innovaties
  • Ontwikkelingen Proloog

Hieronder een samenvatting van ons koersplan. Klik hier om naar het koersplan zelf te gaan.