Onze missie en visie


Stichting Proloog staat voor goed openbaar onderwijs. Onder het motto ‘word wie je bent’ krijgen leerlingen van Proloog het onderwijs dat bij ze past en worden ze uitgedaagd hun talenten te ontwikkelen. Word wie je bent betekent: jezelf zijn, je talenten ontwikkelen, kennis en vaardigheden opdoen, plezier maken en gelukkig zijn. Wij willen dat onze leerlingen goed onderwijs krijgen én een fijne basisschooltijd hebben. Daar zetten onze leerkrachten zich optimaal voor in.


Visie

Om te worden wie je bent zorgt Proloog voor een gezonde, veilige en passende leeromgeving. Hiermee scheppen we de juiste omstandigheden voor de optimale ontwikkeling van kinderen. Proloog wil leerlingen goed voorbereiden op de dynamische maatschappij. Daarom laten we het onderwijs aansluiten op de ontwikkelingen in de samenleving. Het stimuleren van een onderzoekende houding en kinderen eigenaar laten zijn van hun leerproces vinden we belangrijk. We bereiden ze voor op een leven lang leren en stimuleren hen om altijd nieuwsgierig naar morgen te zijn. Dit vraagt een open attitude, intrinsieke motivatie en vooruitgang. Dat willen we bereiken door een onderwijsaanbod dat gebaseerd is op wat aantoonbaar werkt. Daarbij hoort een rijke sociale leeromgeving waar reflecteren en feedback vanzelfsprekend zijn. We zetten hoog in, waarbij we ons vooral richten op de persoonlijke ontwikkeling van het kind.

Strategische beleidsagenda

‘Nieuwsgierig naar morgen’ is de titel van de Strategische Beleidsagenda 2018-2022. Deze agenda is gebaseerd op onze ambitie om onze leerlingen het beste onderwijs te kunnen geven. Om dat te kunnen doen, hebben we vier speerpunten benoemd. In de beleidsagenda geven we per thema aan waar we staan, wat onze ambitie is en wat we doen om die ambitie te realiseren. Daarbij sluiten we steeds aan op landelijke ontwikkelingen.

De vier speerpunten van de strategische agenda zijn:
  • Goed onderwijs
  • Goed werkgeverschap
  • Ontwikkelingsaanbod
  • Samenwerking
Lees hier meer over de strategische beleidsagenda