Onderwijskwaliteit

Proloog vindt een goede onderwijskwaliteit van zeer groot belang. Wij willen dit realiseren door een kwaliteitscultuur waarbinnen waarderen en stimuleren centraal staan. Waarderen en benoemen wat goed gaat is nodig om medewerkers vertrouwen te geven. Vertrouwen vormt vervolgens een belangrijke basis om te werken aan geconstateerde ontwikkelpunten. Tips en tops worden meetbaar en zichtbaar verwoord in gesprekken en rapporten.

Verantwoording door de scholen

Alle scholen van Proloog stellen een jaarplan op en gebruiken hiervoor de kwaliteitskaarten van WMK en de module Mijnschoolplan.nl. Daarnaast wordt een algemeen jaarverslag voor externe verantwoording opgesteld. De scholen publiceren de informatie op scholenopdekaart.nl en voorzien deze van een toelichting. Zo ontstaat een duidelijk profiel van de school. We vinden het belangrijk dat onze scholen transparant zijn en verantwoording afleggen over hun onderwijs.

Onder kwaliteit in brede zin verstaat Proloog:

  • Altijd een school in de nabijheid
  • Goede basiskwaliteit onderwijs
  • Kleine groepen
  • Netheid van gebouwen
  • Persoonlijke aandacht
  • Proactieve communicatie