Vertrouwenspersoon

In overeenstemming met de klachtenregeling en landelijke richtlijnen voor scholen, is het vereist dat elke school een contactpersoon heeft. Deze persoon biedt ondersteuning en fungeert als aanspreekpunt voor ouders, leerlingen en collega's die te maken hebben met ongewenste situaties of gedragingen. Tegelijkertijd zijn er ook richtlijnen die stellen dat elke school een vertrouwenspersoon moet hebben. Omdat de taken en verantwoordelijkheden van beide functies grotendeels overlappen is gekozen voor twee vertrouwenspersonen - één voor ouders/leerlingen en één voor personeel - die fungeren voor alle scholen. 

Rol van de vertrouwenspersoon

  • biedt een luisterend oor en fungeert als eerste aanspreekpunt bij ongewenste situaties of gedrag
  • zorgt voor een veilige omgeving waarin iedereen zijn of haar verhaal kan doen
  • onderzoekt of bemiddeling mogelijk is (maar treedt niet zelf als bemiddelaar op)
  • verwijst indien nodig door naar een externe vertrouwenspersoon voor verdere ondersteuning
  • Levert een bijdrage aan het verbeteren van het schoolklimaat met gevraagd en ongevraagd advies
  • behandelt alle verkregen informatie strikt vertrouwelijk om de privacy en het welzijn van alle betrokkenen te waarborgen

Voor ouders en leerlingen

Proloog maakt gebruik van een externe onafhankelijke vertrouwenspersoon voor ouders/leerlingen via CEDIN Zorg & Onderwijs. De vertrouwenspersoon voor ouders en leerlingen is Zwaantje Hiemstra. Zij is bereikbaar via z.hiemstra@cedin.nl.

Mevr. Zwaantje Hiemstra is momenteel afwezig en wordt vervangen door dhr. Herman Tuning. Contactgegevens: T: 06-55281810 of mail naar htuning@ziggo.nl

Voor personeel

De vertrouwenspersoon voor personeel is Margriet Veenstra van GIMD.
Zij is te bereiken via m.veenstra@gimd.zorgvandezaak.nl.