Goede begeleiding voor starters 

Professionele en persoonlijke ontwikkeling staat bij Proloog centraal. De startende leerkracht krijgt de eerste drie jaar begeleiding van één van onze schoolopleiders. Zij worden begeleid van startbekwaam naar basisbekwaam leerkracht.

Begeleiding op maat

De aanpak die de schoolopleider hanteert, verschilt per starter/leerkracht. We maken duidelijke afspraken over de ontwikkelingsdoelen. De één heeft behoefte aan een lesbezoek, de ander wil graag in gesprek na schooltijd en weer een ander vraagt hulp bij het opstellen van didactische groepsplannen. Verder worden er meerdere keren per jaar bijeenkomsten georganiseerd, waarbij een specifiek thema wordt behandeld en starters onderling ervaringen kunnen uitwisselen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met: 

Jan Bosscha
coördinator startersbegeleiding
jbosscha@proloogl.nl

Marit Zomers
schoolopleider
mzomers@proloog.nl 

Annette Trampe
schoolopleider
atrampe@proloog.nl

Baukje Roosma
schoolopleider 
broosma@proloog.nl
 

Download: