Expertise in de school

Goed en passend onderwijs betekent ook het bieden van extra hulp aan kinderen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen.

Zorg en onderwijs brengen we op een effectieve wijze samen. Hierbij kijken we naar de onderwijsbehoeften van de leerling(en) binnen de klas. We ondersteunen de school, leerkrachten, kinderen en ouders in het proces van denken in mogelijkheden en onderwijsbehoeften. Elk kind is uniek en heeft een andere (zorg)behoefte.

We bieden sterke ondersteuning in de scholen door de inzet van deskundige onderwijsadviseurs en stafleerkrachten. De expertise wordt niet tijdelijk extern ingevlogen, maar door medewerkers van Proloog overgebracht zodat de kennis binnen de scholen blijft. Ook overleggen de adviseurs op clusterniveau met elkaar, zodat ze leren van elkaar en er gebruik wordt gemaakt van elkaars expertise. 

Onderwijsadviseurs en stafleerkrachten
Petra Veenstra
Stafleerkracht HB
Ik ben werkzaam als stafleerkracht Hoogbegaafdheid voor Proloog. Ik verzorg het bovenschoolse aanbod voor hoogbegaafde kinderen van alle scholen van Proloog, hierbij maak ik gebruik van materiaal gericht op levensvragen. Naast het werken met de leerlingen verzorg ik ook scholing voor leerkrachten en adviseer en denk ik mee op de scholen. Ik ondersteun ouders wanneer zij vragen hebben en begeleid leerlingen wanneer dat nodig is.
Sjoukje Glas
Stafleerkracht HB
Als stafleerkracht hoogbegaafdheid begeleid ik hoogbegaafde leerlingen van alle scholen van Proloog. De begeleiding kan op verschillende niveaus plaatsvinden en is vaak maatwerk. Ik verzorg het hb-aanbod in de groep en bied ondersteuning aan leerkrachten en ouders van hoogbegaafde kinderen. Ik werk met individuele kinderen en kleine groepjes met materiaal gericht op grote thema’s en levensvragen. Ook verzorg ik lessen van het 1-daags aanbod van Proloog. Ik geloof in het versterken van de pedagogische driehoek kind-ouders-school om het ontwikkelpotentieel van de kinderen optimale kansen te geven.
Lidy Damsma
Onderwijsadviseur
Als onderwijsadviseur ben ik breed inzetbaar op de scholen van Proloog. Met mijn kennis en expertise ondersteun ik de scholen bij vragen rondom passend onderwijs en onderwijskwaliteit. Het is mijn streven om preventief te werken. Dit past goed binnen het plan ‘Samen, beter en effectiever’. Het werk als onderwijsadviseur is dynamisch en veelzijdig. Ik wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs op de scholen en ervoor zorgen dat kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.
Loeki Klarenbeek
Onderwijsadviseur
Ik ben werkzaam (per 1 januari 2019) als generalist gericht op gedragsproblemen en leerproblemen. Als specialist word ik ingezet op het gebied van gedrag. De adviezen zijn zowel schoolgericht, klassengericht als leerlinggericht. Meer preventief handelen staat centraal.
Germ de Vries
Onderwijsadviseur
Sinds begin 2021 ben ik met veel plezier werkzaam als onderwijsadviseur bij de Stichting Proloog. Het is fijn om scholen te mogen en te kunnen ondersteunen bij hun werk. Met mijn ervaring in het onderwijs hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van de scholen en die van individuele leerlingen en leerkrachten wanneer het nodig is.
Dieuwke Rutgers
Onderwijsadviseur
Ik ben Dieuwke Rutgers en sinds 1 november 2021 werk ik als onderwijsadviseur bij Proloog. Daarnaast ben ik ook drie dagen werkzaam als Intern begeleider op OBS de Twa Fisken.
Lisa Halma
Orthopedagoog
Ik ben werkzaam als orthopedagoog binnen onderwijsstichting Proloog. Ik zet mij in om de scholen, de ouders en de leerlingen een stapje verder te helpen bij vragen over de cognitieve mogelijkheden van het kind. Mijn voornaamste taak ligt dan ook op het doen van klassenobservaties en het afnemen van intelligentieonderzoeken.