De vergaderdata van 2023/2024:

  • dinsdag 19 september 2023
  • dinsdag 21 november 2023
  • dinsdag 30 januari 2024
  • woensdag 20 maart 2024
  • donderdag 16 mei 2024
  • woensdag 12 juni 2024 (optioneel)
  • donderdag 11 juli 2024 (op locatie met diner)

In de planning is er rekening mee gehouden dat er weer ongeveer twee weken tussen het directeurenberaad (DB) en de GMR-vergaderingen zit. Hiermee is er na DB nog tijd om stukken die door moeten naar GMR eventueel te kunnen aanpassen en minimaal een week voor de GMR-vergadering naar de GMR te kunnen versturen.