De vergaderdata van 2022/2023:

 

  • 14 september 2022
  • 24 oktober 2022
  • 24 november 2022
  • 31 januari 2023
  • 16 maart 2023
  • 24 april 2023
  • 19 juni 2023
  • 13 juli 2023

In de planning is er rekening mee gehouden dat er weer ongeveer twee weken tussen het directeurenberaad (DB) en de GMR-vergaderingen zit. Hiermee is er na DB nog tijd om stukken die door moeten naar GMR eventueel te kunnen aanpassen en minimaal een week voor de GMR-vergadering naar de GMR te kunnen versturen.