Openbare scholen - waar verhalen samenkomen!


Dat is de slogan voor het openbaar onderwijs. De openbare school is een ontmoetingsplaats bij uitstek de plek waar je nieuwe verhalen leert kennen en jouw eigen verhaal verder ontwikkelt, in relatie met anderen. Vanuit gelijkwaardigheid en vanuit vrijheid, ontmoet je de ander en ontmoet je verhalen vanuit de hele wereld. Annette Trampe, schoolopleider

Starters krijgen bij ons professionele begeleiding. De vertrouwensband staat centraal en leerkrachten worden gezien en gehoord. We proberen struikelblokken om te zetten in succeservaringen en alles wat al succesvol is te versterken.

Cristine, ouder

De Plataanschool is voor ons een familieschool. In figuurlijk zin, maar ook in letterlijke zin. Er gaan kinderen uit families van verschillende generaties naartoe, waaronder ikzelf vroeger en nu mijn oudste en straks ook onze jongste zoon.

Esther Boomsma, directeur IKC Trianova

De mbo-studenten van het Friesland College kunnen bij ons IKC een werk- en leertraject volgen. Deze manier van leren zorgt ervoor dat ze ervaring op doen in de praktijk.

Francien van der Veen, directeur IKC de Wielen

Het is voor een kind erg belangrijk dat het zich veilig en vertrouwd voelt. Wij werken daarom doorlopend met de methode van de Kanjertraining. Deze geeft handvatten voor sociale situaties en richt zich op de belangrijkste waarden binnen de opvoeding van kinderen.

Hester de Vries, IB-er, leerkracht en waarnemend directeur bij obs de Vosseburcht

Ik ben nu ongeveer 10 jaar IB-er. Op een gegeven moment wilde ik graag verder. Voor mij was het de meest logische stap om schoolleider te worden. Ik heb het eerst met mijn directeur besproken en die vond het een goed idee.

Milou van Gaalen

Gehoord en gezien worden is erg belangrijk voor kinderen. Dit geldt niet alleen voor kinderen die om extra aandacht vragen, maar dit geldt natuurlijk voor elke leerling.

Richard Cuperus

Vorige week fietste ik met mijn dochter van net 8 jaar naar school toen ze vroeg: “Wit heit wol wat de Ramadan is?” Ze is me het toen haarfijn gaan uitleggen en eindigde met het Suikerfeest waar ze wel aan mee zou willen doen.

Roos Heesterbeek, cultuurcoach

Op school maken leerlingen op een laagdrempelige manier kennis met kunst en cultuur door het kunstmenu van Schoolkade. Na acht jaar schooltijd zijn ze een keer bij de bibliotheek en alle musea geweest, ze hebben dans en theater gezien, ze zijn naar een atelier geweest en ze hebben muziek gemaakt.