Annette Trampe, schoolopleider

werkveldcontactpersoon / schoolopleider

Starters krijgen bij ons professionele begeleiding. De vertrouwensband staat centraal en leerkrachten worden gezien en gehoord. We proberen struikelblokken om te zetten in succeservaringen en alles wat al succesvol is te versterken. Denk aan het verbeteren van pedagogische en didactische kwaliteiten, het behouden en verbreden van een onderzoekende houding en het bijdragen aan een positieve werkbeleving.