Week van Openbare Scholen

Van 20 tot en met 24 maart 2023 is de Week van Openbare Scholen! In deze week laten leerlingen, leerkrachten, directeuren en bestuurders zien dat het openbaar onderwijs staat voor gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. 

Kom langs op één van onze scholen en proef de sfeer!

Uiteraard kun je ook altijd op een ander moment langskomen. Maak gerust een afspraak.

 

Overzicht open dagen scholen Proloog

Klik op de naam van de school voor meer info en contactgegevens:

school

plaats

open dag 

tijd      

KC de Pionier    Leeuwarden    23 maart 08.30 - 16.00 uur
IKC Trianova  Leeuwarden 23 maart  09.00 - 15.30 uur
IKC Het Palet   Leeuwarden  23 maart  09.00 - 16.00 uur     
IKC de Wielen   Leeuwarden   23 maart 08.30 - 17.00 uur
IKC Wiarda   Goutum 23 maart 10-00 - 13.00 uur
IKC Eestroom   Leeuwarden  23 maart  09.00 - 16.30 uur 
Taalschool Leeuwarden Leeuwarden  Op afspraak  
IKC Aventurijn   Leeuwarden  23 maart  08.30 - 17.00 uur   
IKC de Weide   Leeuwarden  23 maart 08.30 - 17.00 uur
Montessori Kindcentrum Leeuwarden 23 maart 08.30 - 17.00 uur
Talentencampus Eigenwijs regulier  Leeuwarden  Op afspraak  
Talentencampus Eigenwijs sbo Leeuwarden  Op afspraak  
IKC Wynwizer  Leeuwarden  23 maart 08.30 - 17.00 uur
Jenaplan Oldenije Leeuwarden  Op afspraak   
IKC de Vosseburcht Leeuwarden  23 maart   08.30 - 17.00 uur
IKC Plataan Leeuwarden   21 maart  08.30 - 17.00 uur
Obs Potmarge Leeuwarden  23 maart  08.30 - 17.00 uur
Prof. Wassenberghskoalle Lekkum  23 maart  09.00 - 17.30 uur
Obs It Tredde Sté  Jirnsum  Op afspraak   
Obs de Twamêster Wergea  23 maart  08.30 - 17.00 uur 
Obs Trije Doarpen skoalle Reduzum  23 maart   08.30 - 17.00 uur
Obs Finne Dalton  Warten  23 maart  08.30 - 17.00 uur
Obs De Twa Fisken  Grou  Op afspraak