Bij Proloog kun je zijn wie je bent! 


Wil jij graag werken bij een onderwijsinstelling met veel ruimte voor diversiteit, talentontwikkeling en aandacht voor elkaar? Proloog is op zoek naar collega’s die met hart en ziel willen bijdragen aan kwalitatief en aansprekend onderwijs. Dat doe je door te doen waar je goed in bent en waar je blij van wordt. Proloog werkt aan de persoonlijke ontwikkeling en groei van haar leerlingen én medewerkers. 

Staat er op dit moment geen passende vacature voor je bij? Voel je vrij om een open sollicitatie te sturen naar sollicitaties@proloog.nl (o.v.v. open sollicitatie). Stuur een brief waarmee je ons nieuwsgiering maakt naar wie je bent en wat je voor Proloog kunt betekenen. Invaller worden bij Proloog? Lees hier meer. 

Vacature Directeur obs De Finne

Stichting Proloog is per 1 januari 2023 op zoek naar een:

directeur voor obs de Finne (0,6 wtf)

Met de voorkeur voor uitbreiding met een dag (0,2wtf) lesgevende taken (combinatiegroep 5/6)


De Finne is de openbare Dalton basisschool in het dorp Warten. Onze visie: samen leren, samen leven, samen leren leven. Samen met onze ouder(s)/verzorger(s) zorgen wij ervoor dat kinderen zich thuis voelen bij ons op school, dat ze mogen zijn wie ze zijn, dat ze weten dat ze erbij horen en dat ze gewaardeerd worden. We kiezen voor een positieve benadering met daaraan gekoppeld duidelijke afspraken en regels. Pas als die veiligheid er is, kan een kind ten volle profiteren van alle mogelijkheden tot ontplooiing die onze school biedt.    

Waar ga je werken?

De Finne is een kleinschalige dorpsschool met een fijne en positieve sfeer. Het dorp Warten ligt aan de rand van Nationaal Park De Âlde Feanen en werkt vanuit de daltonprincipes van Helen Parkhurst. 

De Finne wordt bezocht door ongeveer 65 kinderen, verdeeld over vier combinatiegroepen. Wij werken met een hecht en gedreven team bestaande uit negen personeelsleden waarvan één directeur, één intern begeleider (tevens leerkracht combinatiegroep 5/6), één taalspecialist (tevens leerkracht combinatiegroep 7/8), vier leerkrachten en twee onderwijsassistenten. De ouderbetrokkenheid is groot en de kinderen geven aan zich prettig en vertrouwd te voelen op onze school. 

De afgelopen jaren hebben we op meerdere manieren geïnvesteerd in ons onderwijs met prachtige opbrengsten. Enkele voorbeelden hiervan zijn het schoolplein dat net uitgebreid is en veel ruimte biedt tot ontdekken, spelen en (bewegend) leren en het Finnevatorium; het innovatieve laboratorium van De Finne waar kinderen in aanraking komen met 21e-eeuwse vaardigheden. 

De Finne:
biedt ruimte, aandacht en maatwerk voor ieder kind;
besteedt zorg en tijd aan het omgaan met elkaar;
vervult een belangrijke maatschappelijke functie in het dorp.

Wat verwachten we van jou?

De directeursfunctie heeft een omvang van 0,6 wtf en daarnaast vervul je 0,2 wtf lesgevende taken aan de combinatiegroep 5/6. Wij zijn op zoek naar een toegankelijke directeur voor deze gecombineerde vacature. 

Onze directeur:
  • heeft langdurige ervaring in het basisonderwijs;
  • is zichtbaar in de school en de groepen;
  • heeft affiniteit met de Fryske dorpscultuur;
  • staat tussen het personeel, de kinderen en ouder(s)/verzorger(s) wanneer mogelijk, maar erboven wanneer nodig;
  • heeft humor;
  • is communicatief sterk;
  • is transparant naar zowel het personeel als de ouder(s)/verzorger(s).

Wat bieden wij jou?

Op De Finne werkt een veelzijdig, initiatiefrijk en warm team. Wij voelen ons met zijn allen verantwoordelijk voor kwalitatief goed onderwijs, in de breedste zin van het woord, voor al onze kinderen. Er heerst een prettige werksfeer met fijne kinderen en er is goed contact met ouder(s)/verzorger(s) en een grote ouderbetrokkenheid. Er wordt door de directeur, intern begeleider, taalspecialist, leerkrachten en onderwijsassistenten nauw samengewerkt om elke dag ons onderwijs zo optimaal mogelijk vorm te geven. 

De afgelopen jaren hebben we ingezet op het ontwerpen van eigen leerlijnen voor zowel ons taal-, spellings- en rekenonderwijs, het verweven van techniek en innovatie binnen ons aanbod middels het Finnevatorium en is er ruimte geweest voor individuele ontwikkeling van het personeel. Voor het komende schooljaar staan twee grote schooldoelen op de planning: 
  • een verdiepingsslag aanbrengen in het aanbod van de overgang van groep 2-3;
  • een gerichte visie ontwikkelen op thematisch onderwijs.
Wij bieden een aanstelling met arbeidsvoorwaarden volgens de CAO-PO (Cao primair onderwijs 2022 (poraad.nl)) in schaal D11 of D12 afhankelijk van je ervaring.

Belangstelling?

Voor meer informatie over de functie en de school kun je contact opnemen met Jaap Oostra (de huidige directeur) via telefoonnummer: 058 - 255 25 38 of e-mail: joostra@proloog.nl. Neem ook een kijkje op de website van de school: www.obsdefinne.nl en op www.warten.nl. 

Voor informatie over de sollicitatieprocedure en de rechtspositie kun je contact opnemen met Jennie Bieleveld, stafmedewerker P&O, telefoonnummer 058 – 234 75 20 of via e-mail jbieleveld@proloog.nlVoor informatie over Proloog kun je contact opnemen met het College van Bestuur Stichting Proloog, mevrouw A. de Pree, telefoonnummer 058 - 234 75 20. 

Procedure

Sollicitatiebrieven met CV kunnen, o.v.v. vacature directeur De Finne, kunnen uiterlijk 5 september 2022 worden gemaild naar sollicitaties@proloog.nl

Vanwege de zomervakantie is de reactietermijn lang, omdat de selectie van de kandidaten pas na de zomervakantie wordt gemaakt. Vervolgens zullen de gespreken plaatsvinden op 22 september 2022. Laat dit je niet weerhouden te reageren! 

Bijzonderheden
Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Bijlage 

Bekijk de functiereeks Directeur A en Directeur B voor een uitgebreid beeld van de taken en verantwoordelijkheden. 

Proloog is een stichting voor openbaar basisonderwijs in de gemeente Leeuwarden. Proloog telt 23 locaties, waaronder 1 school voor speciaal basisonderwijs. Elke school heeft z’n eigen onderwijskundige identiteit. Het algemene organisatie-uitgangspunt is: ‘decentraal, tenzij blijkt dat centraal beter/efficiënter is. Proloog biedt onderwijs aan ± 4.000 leerlingen.Media
  • obs de finne klein