Bij Proloog kun je zijn wie je bent! 


Wil jij graag werken bij een onderwijsinstelling met veel ruimte voor diversiteit, talentontwikkeling en aandacht voor elkaar? Proloog is op zoek naar collega’s die met hart en ziel willen bijdragen aan kwalitatief en aansprekend onderwijs. Dat doe je door te doen waar je goed in bent en waar je blij van wordt. Proloog werkt aan de persoonlijke ontwikkeling en groei van haar leerlingen én medewerkers. 

Staat er op dit moment geen passende vacature voor je bij? Voel je vrij om een open sollicitatie te sturen naar sollicitaties@proloog.nl (o.v.v. open sollicitatie). Stuur een brief waarmee je ons nieuwsgiering maakt naar wie je bent en wat je voor Proloog kunt betekenen. Invaller worden bij Proloog? Lees hier meer. 

Stafleerkracht/IB’er voor obs de Twa Fisken

Stichting Proloog is per 1 oktober 2022 voor obs De Twa Fisken op zoek naar een 

     

Stafleraar met specifieke taak Interne Begeleiding (IB’er) 

wtf 0,5 


Obs De Twa Fisken is de openbare basisschool in Grou. Onze missie is: “As in fisk yn it wetter”. De ambities binnen de school liggen hoog. Naast een goede zorgstructuur stimuleren we de cognitieve talenten door gebruik te maken van plus- en doeklassen en is er aandacht en tijd voor de ontwikkeling van talenten op het gebied van kunst, cultuur, muziek, wetenschap en techniek. De samenwerking binnen onze brede school bevordert de continuïteit in de zorg en begeleiding die kinderen nodig hebben.  De Brede school streeft naar een doorgaande lijn in de ontwikkeling van 0-13 jarigen. Daarbij past vroegtijdig signaleren en een goede overgang van de peuters naar de kleuters. De intern begeleider werkt daarin samen met de onderbouwcoördinator en de zorgcoördinator. We vinden het onderhouden van een goede relatie en communicatie erg belangrijk met zowel het kind, medewerker als ouder.
 

Specifieke werkzaamheden IB’er:

 • coördineren van administratie van het leerlingvolgsysteem en de leerlingenzorg
 • onderhouden van een relatienetwerk (externe contacten/ib-bijeenkomsten)
 • onderwijskundige rapporten opstellen voor verwijzingen, samen met de groepsleerkracht
 • bewaken van afspraken, procedures, processen en producten m.b.t. zorgverbreding
 • beheren van leerlingendossiers en archivering
 • monitoring van resultaten
 • verantwoordelijkheid dragen voor leerling- en groepsbesprekingen
 • groepsbezoeken/observaties
 • overleggen met en rapporteren aan de directeur

Wat verwachten we van jou:

 • je kunt steun en coaching bieden aan de pedagogisch medewerkers en leerkrachten
 • je kunt adequaat, helder en open communiceren
 • je fungeert als vraagbaak en voorbeeld voor anderen
 • je kunt knopen doorhakken
 • je hebt inlevingsvermogen en sociale vaardigheden
 • je kunt begripvol, coöperatief en daadkrachtig met ouders omgaan
 • je bent zowel mondeling als schriftelijk duidelijk én handig in communicatie met het team en ouders
 • je hebt affiniteit met het jonge kind vanaf 0 jaar
 • je hebt kennis van de ontwikkeling van het jonge kind
 • je hebt ervaring als leerkracht/IB t.a.v. de onderbouw

Wat verwachten we verder van jou? 

 • je hebt minimaal de opleiding Intern Begeleider succesvol afgerond
 • je ziet kansen binnen onze brede school en hoe deze beleidsmatig door te ontwikkelen 
 • je ziet deze nieuwe functie als uitdaging
 • je hebt voldoende ervaring opgedaan om in te kunnen stappen in de dynamiek van onze school

Wat bieden we jou?

Wij bieden jou een aanstelling conform cao-PO en een inschaling (o.b.v. de gewijzigde schalen na het dichten van de loonkloof) in schaal LB of LC afhankelijk van de inhoud van de functie uit het functieboek (zie bijlage) en je ervaring.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Maartje Bloemhof, directeur obs De Twa Fisken, via mail mbloemhof@proloog.nl of tel. 0566 – 62 30 00. 

Solliciteren?

Mail je brief en cv uiterlijk 22 augustus naar: mbloemhof@proloog.nl o.v.v. sollicitatie De Twa Fisken IB. Zo spoedig mogelijk daarna vinden de gesprekken plaats. 

Neem ook een kijkje op de website: www.obsdetwafisken.nl

Media
 • dtf-2 klein