Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Het vastleggen van persoonsgegevens door Proloog

Bij Proloog gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen en medewerkers. Als onderwijsorganisatie moeten wij gegevens vastleggen over en van onze leerlingen en als werkgever moeten wij gegevens vastleggen over en van onze medewerkers. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs en voor Proloog als werkgever. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

Privacyreglementen
In het privacyreglement van Proloog is beschreven hoe wij omgaan met onze leerlinggegevens, onze personeelsgegevens én wat de rechten zijn van ouders, leerlingen en medewerkers. Daarnaast kent Proloog een social media reglement. U kunt op deze pagina de reglementen downloaden. Voor medewerkers van Proloog zijn de reglementen beschikbaar op sharepoint.

Op de website van Proloog gebruiken we Google Analytics (analytische cookies). Zoals met al onze leveranciers hebben we ook met Google Analytics en verwerkersovereenkomst afgesloten. De IP-adressen van bezoekers zien we niet, ze worden geanonimiseerd. Ook worden de gegevens niet met andere partijen, zoals Google of binnen andere Google producten, gedeeld.

Opgave verwerkte privacy- en persoonsgevoelige informatie leerlingen 

Reglementen voor ouders

Gebruikscode Social Media
Daarnaast kent Proloog een Gebruikscode Social Media. In deze gebruikscode zijn de gemaakte afspraken over het gebruik van Social Media voor de medewerkers en stagiaires van Proloog vastgelegd:

Vragen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van Proloog, Tanja van Breden: privacy@proloog.nl