Het stafbureau ondersteunt en faciliteert de scholen op het gebied van onderwijs, personeelszaken, huisvesting, financiën en pr. Locatie Fonteinland is de thuisbasis van Proloog voor alle ondersteuning die nodig is om ieders bijdrage optimaal te kunnen laten uitvoeren. Vanuit verschillende invalshoeken wordt daarbij verdieping en samenhang geboden. 

De scholen zijn prima in staat om het onderwijs goed te verzorgen met de eigenheid die daarbij belangrijk is. Sommige gebieden zijn echter te groot om te organiseren. Goed onderwijs vraagt dan om opschalen en het bundelen van kennis. Goed werkgeverschap vraagt om een goede bovenschoolse invalpool of extra aandacht voor tijdelijke kwetsbaarheid bij het personeel. Bij optimale bedrijfsvoering hoort een goed oog voor onderhoud, betaalbare projecten, samenhang in processen en natuurlijk een betrouwbaar huishoudboekje. 

Maak hieronder kennis met de medewerkers op het Stafbureau. De onderwijsadviseurs en stafleerkrachten stellen zich voor op de pagina Expertise in de scholen

Medewerkers Stafbureau

Ruerd Kuiper
Directeur Onderwijs en Innovatie
Ik ben verantwoordelijk voor het (door)ontwikkelen en vernieuwen van het onderwijskundig meerjarenbeleid en het adviseren van de bestuurder hierover. Dit doe ik onder meer door het opzetten en coördineren van onderwijskundige projecten (o.a. project ‘Samen, beter en effectiever’). Mijn drijfveer is leiding geven aan de afdeling Onderwijs en samen het beste onderwijs te realiseren voor elke leerling van Proloog!
Renee Storm
Directeur Bedrijfsvoering
Ik geef leiding aan de afdeling Bedrijfsvoering. Ik ontwikkel samen met de schooldirecteuren en de stafmedewerkers nieuw beleid op het gebied van financiën, huisvesting, ICT, inkoop en facilitaire zaken en adviseer het College van Bestuur hierover. Met mijn enthousiasme, expertise en aandacht wil ik mensen inspireren om het beste uit zich zelf te halen.
Margriet Helfferich
Bestuurssecretaresse
Als bestuurssecretaresse ondersteun ik het College van Bestuur en de Raad van Toezicht op allerlei gebieden. Dat maakt ook meteen mijn functie zo interessant. Ik kom met alle aandachtsgebieden binnen het schoolbestuur in aanraking. Daarnaast doe ik de secretariële ondersteuning voor de GMR. De veelzijdigheid van mijn werkzaamheden zorgt er voor dat er geen dag hetzelfde is!
Jacoba Hiemstra
Beleidsmedewerker Onderwijs
Binnen Proloog geef ik uitvoering aan het onderwijsbeleid en de onderwijskwaliteit. Ik signaleer onderwijskundige knel- en aandachtspunten en ontwikkelingen. Van hieruit adviseer ik de directeur Onderwijs of stel notities en rapportages op voor het beleidsproces. Ik lever een bijdrage aan onderwijskundige projecten. Verder houd ik mij bezig met de IKC ontwikkeling binnen Proloog en dan met name het begeleiden van de processen om tot een IKC te komen. Ik ben een gesprekspartner voor de gemeente, kinderopvang en de directeuren om tot een intensieve samenwerking te komen binnen het IKC.
Monique Buikema
Administratief medewerker
Ik zit bij de receptie en ontvang bezoekers en bedien de centrale telefoon. Ik ben verantwoordelijk voor vele administratieve taken, waaronder de crediteurenadministratie. Mijn werkzaamheden zijn erg uiteenlopend en dat maakt dat geen dag hetzelfde is. Op het Stafbureau werken we in een hecht team, wat ik erg waardevol vind en wat bijdraagt aan een fijne sfeer en werkplezier.
Bea de Jong
Communicatiemedewerker
Ik ben verantwoordelijk voor de uitvoering van de marketing- en communicatie. Ik adviseer over de ontwikkeling van het communicatiebeleid. Samen met de expertgroep Communicatie geef ik vorm aan de positionering van Proloog. In de uitvoering houd ik mij bezig met het beheer van de website(s) en social media, teksten schrijven, vormgeving, relatiegeschenken en het onderhouden van contacten met drukker/bureaus, etc. Het geeft mij energie om bij te dragen aan de pedagogische opdracht van Proloog: "Word wie je bent!"
Tanja van Breden
Financieel medewerker | Functionaris Gegevensbescherming
Ik houd mij bezig met alles wat met financiën te maken heeft, van de crediteurenadministratie tot en met de jaarrekening. Daarnaast ben ik Functionaris Gegevensbescherming en vanuit deze rol zorg ik voor de waarborging van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zodat we op een veilige en verantwoorde manier omgaan met de privacygegevens van zowel leerlingen als medewerkers. Deze combinatie zorgt voor veel variatie en afwisseling in contacten, waar ik veel voldoening uit haal.
Jelle Boonstra
Beleidsmedewerker/adviseur Huisvesting
Als beleidsmedewerker Huisvesting en Facilitair ben ik samen met Gerard binnen Proloog verantwoordelijk voor de huisvesting van onze scholen en alle facilitaire zaken daar om heen. Vanaf het eerste uur ben ik werkzaam bij Proloog en doe dit nog steeds, inmiddels alweer 18 jaar, met heel veel plezier. Proloog heeft een duidelijke eigen visie op nieuw- en verbouw van schoolgebouwen: het gaat om het kind! Ik ben er trots op dat ik als projectleider deze projecten voor Proloog mag uitvoeren.
Gerard Atsma
Medewerker huisvesting, ICT en facilitair
Ik houd mij bezig met het ondersteunen van onze scholen op de hierboven genoemde gebieden. Het is elke dag weer een uitdaging om organisatorisch en uitvoerend goede voorwaarden te scheppen die de kwaliteit van onderwijs ten goede komen en dat is wat ik mag doen. De veelzijdigheid van deze functie maakt dat géén dag hetzelfde is. Het ene moment ben ik bezig met een aanbestedingstraject van hardware voor de komende jaren en op het andere moment wordt mijn aandacht gevraagd door een casus klimaatoptimalisatie van een school.
Jennie Bieleveld
Senior stafmedewerker P&O
Ik ben verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren en up-to-date houden van het personeelsbeleid, samen met een kleine afdeling P&O, waar ik leidinggevende van ben. Ik adviseer ook het College van Bestuur op het gebied van personeels- en organisatiebeleid. Daarnaast ondersteun en adviseer ik directeuren bij de uitvoering van personeels- en formatiebeleid. Deze dynamiek en contacten geven mij energie en werkplezier.
Inge Rottiné
Stafmedewerker P&O
Ik adviseer en ondersteun schooldirecteuren op het gebied van personele zaken. Denk daarbij aan arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim en scholing. Door de variatie aan werkzaamheden is geen dag hetzelfde. Dat vind ik - naast de contacten met directeuren en collega’s - het fijne aan mijn werk.
Ilse Wouda
Medewerker P&O
Ik ondersteun de stafmedewerkers P&O en schooldirecteuren op het gebied van personeelszaken. Ik houd mij onder andere bezig met het hele proces rondom aanstellingen, vragen m.b.t. de CAO, zwangerschapsverlof etc. Daarnaast regel ik op vrijdagochtend de vervangingen voor de scholen.
Greetje Wijtzes
Coördinator vervangingspool
Mijn voornaamste taak is ervoor te zorgen dat de directeuren vervanging krijgen, mocht een leerkracht om wat voor reden dan ook afwezig zijn op school. Daarnaast doe ik nog andere administratieve zaken die met personeel te maken hebben.