Voortaan alle NT2 basisonderwijs onder vlag Taalschool Leeuwarden

10 juli 2024

Niet-Nederlandstalige kinderen die de Nederlandse taal niet of onvoldoende spreken en begrijpen volgen het zogenaamde NT2-onderwijs, Nederlands als tweede taal. Voortaan zal al het NT2-basisonderwijs voor ruim 200 leerlingen in Leeuwarden plaatsvinden onder de vlag van Taalschool Leeuwarden. Taalschool Leeuwarden is een initiatief van stichting Proloog en PCBO Leeuwarden. Deze samenwerking blijft hetzelfde.

De oorspronkelijke Taalschool is voor kinderen van reguliere immigranten, statushouders, expats en kinderen die naar Nederland kwamen voor studie of liefde van hun ouders. De kinderen uit de noodopvang Heliconstate kregen eerst les op de noodopvangschool, maar deze is sinds augustus 2023 opgegaan in Taalschool Leeuwarden. In totaal zijn er nu 12 klassen, verspreid over 2 locaties.

Taalschool Leeuwarden biedt basisonderwijs aan kinderen van 4 tot 12 jaar in de gemeente Leeuwarden die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen. Leerlingen verblijven tijdelijk op de Taalschool; na één à twee jaar stromen zij door naar een reguliere basisschool of een andere passende school. Dit geldt ook voor de Oekraïense kinderen. Kinderen uit de noodopvang aan de Heliconstate blijven echter zo lang mogelijk op Taalschool Leeuwarden, omdat zij wachten op plaatsing in een AZC in Nederland. "Voor deze kinderen is het onzeker of zij in Leeuwarden zullen blijven en te vaak van school wisselen is voor hen uiteraard niet bevorderlijk," aldus Mathilde Penning, directeur van Taalschool Leeuwarden.

Sinds september vorig jaar is Taalschool Leeuwarden gevestigd aan de Wilaarderburen 2, in het gebouw van Caleidoscoop. Vanwege ruimtegebrek kunnen niet alle 12 klassen van Taalschool Leeuwarden in dit gebouw. De  drie klassen met oudste leerlingen uit de Heliconstate zijn gehuisvest in MFC het Mozaïek.

De aanhoudende oorlog in Oekraïne heeft geleid tot de oprichting van een tijdelijke onderwijsvoorziening. De kinderen van Oekraïense vluchtelingen krijgen les op een andere locatie onder de eigen naam De Zonnebloem, gevestigd in het gebouw van IKC de Weide. Vanaf 1 augustus 2024 is De Zonnebloem ook een onderdeel van Taalschool Leeuwarden, maar behoudt komend schooljaar nog haar eigen locatie. Echter, er zal nauwer worden samengewerkt met Taalschool Leeuwarden.

Ons doel is om alleNT2 basisschool leerlingen op één locatie onder te brengen. De gemeente is hierover in voortdurend overleg met beide schoolbesturen, vooral gezien de mogelijke komst van een nieuw AZC," legt Penning uit.

Hoewel de leerlingen momenteel nog verspreid zitten over verschillende locaties, wordt er stevig ingezet op het versterken van het onderwijsbeleid. "De oorspronkelijke Taalschool heeft een goede reputatie opgebouwd. Ons doel is om steeds meer als één team en één school te opereren. Het samenbrengen van alle NT2-basisonderwijs heeft ook praktische voordelen: één enkele bekostigingsaanvraag, gezamenlijke inzet van lesmethodes en efficiëntere aansturing. Bovendien kunnen leerlingen nog beter naar leeftijd worden ingedeeld, je zou dan bijvoorbeeld per leeftijdscategorie een instroomgroep kunnen samenstellen.”

Media
  • Taalschool-2019-mariekebalkfotografie-16