De Oldenije nu officieel een Jenaplan kindcentrum

01 juli 2024

Vandaag ondertekenden Arjette de Pree (bestuurder stichting Proloog) en Laura Hollander (bestuurder Sinne kinderopvang) de officiële samenwerkingsovereenkomst, die de gezamenlijke visie en huidige samenwerking tussen opvang en onderwijs bekrachtigt en versterkt. Karin Dokter (directeur JKC Oldenije) en Linda Stagge (locatiemanager Sinne) geven de komende tijd concreet invulling hieraan.     

Zowel onderwijs als opvang werken volgens de Jenaplan visie. Naast het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden is er ook veel ruime voor de ontwikkeling van sociale, emotionele en creatieve capaciteiten. De gezamenlijke inspanningen zijn erop gericht kinderen voor te bereiden op een toekomst waarin zij zelfbewust en met lef kunnen deelnemen aan de democratische samenleving. Door een rijke leeromgeving worden kinderen uitgedaagd om hun talenten en passies te ontdekken en te ontwikkelen in hun eigen tempo, met ondersteuning van begeleiders die hen de vrijheid geven om te ervaren en te leren.

JKC Oldenije wil de samenwerking tussen opvang en onderwijs verder versterken en uitbreiden. Zo gaan komend schooljaar de speelleergroep en de onderbouw leerlingen samen lessen volgen in spel, drama en muziek. Dit bevordert de sociaal-emotionele ontwikkeling, kunstzinnige vorming en talentontwikkeling van de kinderen, en versterkt de doorgaande lijn binnen het JKC. Ook leren peuters en kleuters elkaar kennen, evenals de leerkrachten en routines, waardoor de overgang naar de school soepeler verloopt. Ouders worden uitgenodigd bij afsluitende vieringen van thema's, waarbij ook ouders van peuters kunnen aansluiten.

De Oldenije heeft momenteel ongeveer 18 medewerkers (onderwijsgevend en onderwijsondersteunend) die worden aangestuurd door een directeur. Sinne Jacobijnerkerkhof heeft ongeveer 7 medewerkers die worden aangestuurd door de locatiemanager. 
 

Media
  • jkc oldenije ondertekening 2