Proloog breidt aanbod voor hoogbegaafde leerlingen uit

13 maart 2024

Van 9 t/m 17 maart is het de Week van de hoogbegaafdheid. In deze week staat het vergroten en verspreiden van de kennis over hoogbegaafdheid centraal. Proloog wil hieraan een positieve bijdrage leveren zodat aan deze kinderen meer recht wordt gedaan. Begaafde kinderen zijn vaak creatief, denken diep door en ervaren de dingen op een intensere manier. Soms voelen ze zich anders en niet begrepen. Dat gevoel is erg jammer, want zij hebben de maatschappij veel te bieden. Proloog biedt sterke ondersteuning - onder andere aan hoogbegaafde kinderen - door de inzet van een eigen orthopedagoog, onderwijsadviseurs én twee specialisten hoogbegaafdheid. Proloog onderkent de specifieke onderwijsbehoefte van deze leerlingen en speelt hier op in.

Hoogbegaafdheidsonderwijs binnen Proloog

Zo’n 7 jaar geleden is HB-stafleerkracht Petra Veenstra bij Proloog begonnen met het aanbieden van HB-arrangementen. Proloog is uniek in het aanbieden van een wekelijks HB-arrangement aan leerlingen uit groep 1 t/m 8 op het gebied van Levensvragen. Leerlingen van verschillende groepen en scholen ontmoeten elkaar, waarmee tevens wordt voorzien in peercontact. Binnen Proloog werken twee interne HB-stafleerkrachten die een getrapt aanbod verzorgen. Op dit moment wordt er door zo’n 100 leerlingen gebruik van gemaakt en dit aantal ziet de onderwijskoepel toenemen. Beide stafleerkrachten geven ook trainingen aan schoolteams binnen Proloog en zijn vraagbaak voor ouders.

1-daags arrangement

Aanvullend op het HB-arrangement is er vanaf eind januari een pilot met 1-daags aanbod voor hoogbegaafde kinderen gestart. Dit aanbod is ontwikkeld voor leerlingen waarbij niet voldaan wordt aan hun leerhonger. Ze leren daardoor onvoldoende strategieën te ontwikkelen om te ‘leren leren’. De pilot draait met 30 leerlingen uit groep 6 en 7 die in twee groepen één hele dag in de week HB-onderwijs volgen op een vaste locatie. Er zijn al plannen voor het opzetten van een 1-daags aanbod voor leerlingen uit groep 4 en 5. De lessen worden verzorgd door HB-stafleerkracht Sjoukje Glas.

Ondersteuning voor ouders

Maandag 4 maart was de aftrap van de eerste Peers4Parents bijeenkomst op het stafbureau van Proloog. Het Peers4Parents Programma bestaat uit 9 bijeenkomsten met een vaste groep van maximaal 12 ouders. Hierbij ligt de nadruk op het uitwisselen van ervaringen tussen ouders onderling. Doel is om ouders door begeleide gespreksgroepen te laten ervaren hoe zij vanuit hun eigen kracht van betekenis kunnen zijn bij de emotionele begeleiding van hun begaafde kind.

Media
  • WillySybesmaFotografie Proloog Plataan-8