Voornemen sluiting IKC Montessori per 1 augustus 2024

21 november 2023

Stichting Proloog is voornemens IKC Montessori in de Vrijheidswijk in Leeuwarden aan het eind van het schooljaar te sluiten. De kwaliteit van het onderwijs is onvoldoende en het ingezette verbeterplan heeft onvoldoende resultaat opgeleverd. De school telt momenteel 83 leerlingen.

Inspectiebeoordeling en personeelstekorten
De aankondiging van de sluiting komt mede na een beoordeling van de Inspectie in februari jl., die de kwaliteit van het onderwijs op IKC Montessori als zeer zwak heeft beoordeeld. Arjette de Pree, bestuurder Proloog: “We hebben alles op alles gezet om de noodzakelijke verbeteringen voor elkaar te krijgen. De inspanningen hebben helaas tot onvoldoende resultaat geleid. Ondanks de inzet van het team, extra ondersteuning en middelen is het niet gelukt om de onderwijskwaliteit voldoende te krijgen en voor de toekomst te garanderen.”

Een belangrijke factor die heeft bijgedragen aan deze situatie is het tekort aan vaste leerkrachten.  Het steeds moeten werken met tijdelijke en wisselende teamleden maakt het ondoenlijk om de vereiste kwaliteitsslag te maken. “Ook de extra aandacht en zorg die veel kinderen op de school en in de wijk nodig hebben, kunnen we op deze manier onvoldoende bieden. En dat is wel nodig. Al deze omstandigheden hebben helaas tot deze onontkoombare conclusie geleid”, aldus De Pree.

Basisonderwijs in de wijk
Het streven is per 1 augustus 2024 IKC Montessori te sluiten. Sluiting van IKC Montessori betekent niet het verdwijnen van het openbaar onderwijs in de wijk. IKC Eestroom (74 leerlingen), ook een school van Proloog, is namelijk gevestigd op dezelfde locatie aan de Droppingsstraat.

De kinderen van IKC Montessori zijn van harte welkom bij de Eestroom of bij een andere school naar keuze. Het team en de ouders van IKC Montessori zijn inmiddels geïnformeerd over de sluiting. “Het spijt me zeer dat we deze conclusie hebben moeten trekken. Maar het belang van het kind staat voorop. Kinderen hebben recht op goed onderwijs. Vanzelfsprekend zullen we zorgen voor een zorgvuldige afronding van het schooljaar, zowel in het belang van de kinderen als onze collega’s. Met ouders zullen we bespreken welke mogelijkheden er zijn voor hun kind.”

In nauwe samenwerking met de gemeente gaat Proloog de komende maanden onderzoeken hoe de voorzieningen voor kinderen en ouders in de wijk kunnen worden versterkt. Ook het basisonderwijs en de kinderopvang zullen hierin een grote rol spelen en daarmee dus ook IKC Eestroom.

Media
  • montessori