Alle 11 IKC's in Leeuwarden Oost begonnen met extra leertijd

30 juni 2023

Leerlingen op alle IKC’s in Leeuwarden Oost brengen nu twee uur extra per week op school door. In die tijd kunnen ze zich beter ontwikkelen op allerlei gebieden: van cultuur en beweging, tot gezondheid en sociaal emotionele ontwikkeling.

De extra schooluren helpen om de kansenongelijkheid ten opzichte van kinderen in andere delen van de gemeente te verkleinen. Het extra aanbod wisselt per school, zodat dit het beste past bij de behoefte van de leerlingen. Sinds mei zijn alle IKC’s gestart met de extra uren.

Van programmeren tot theaterles

Op het ene IKC kunnen kinderen bijvoorbeeld kiezen tussen leren programmeren, huiswerkbegeleiding of meedoen aan een kinderkoor. Op een ander IKC zijn er lessen Pencak Silat, typelessen of een cursus theater. Per IKC wisselt het aanbod ook door het jaar heen.

Programma School & Omgeving

In het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de invoering van het programma School & Omgeving in Leeuwarden Oost. Met dit programma wil het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) kinderen in aandachtsgebieden in Nederland gelijke kansen bieden in en om school. Leeuwarden krijgt dit jaar bijna € 600.000 voor dit extra aanbod. We werken hieraan in een coalitie van verschillende schoolbesturen, kinderopvang organisaties en de gemeente Leeuwarden. Samen zetten we ons in om kansenongelijkheid te verkleinen.

Onderstaande 7 IKC’s van Proloog doen mee aan School & Omgeving en bieden vanaf nu twee uur extra leertijd in de week: 

  • IKC Aventurijn
  • IKC Plataan 
  • IKC Eestroom 
  • IKC Montessori 
  • IKC Trianova 
  • IKC Het Palet
  • IKC Potmarge

Meer info: https://www.ikc-leeuwarden.nl 

Media
  • verlengde schooldag