Brede schoolgebouw Jirnsum (OBS It Tredde Sté) van het gas af!

19 mei 2023

In de zomervakantie van 2022 zijn de installaties in het gebouw van It Tredde Sté in Jirnsum vervangen door een all-electric VRV-systeem. Het standaard installatieconcept wat Proloog ook toepast in nieuwe gebouwen. Met dit systeem kunnen de ruimtes op een energiezuinige en duurzame manier afzonderlijk van elkaar worden geventileerd (Frisse scholen B), worden verwarmd en bij hoge buitentemperaturen ook actief worden gekoeld. Het gebouw wat in 2013 door het innovatieve toegepaste installatieconcept nog met heel veel publiciteit in gebruik werd genomen stond landelijk bekend als de zogenaamde EnergieSchool en was de eerste school in Nederland die gebruik maakte van het zogenaamde BaOpt-systeem. De gebruikers was een perfect leerklimaat toegezegd en het gebouw zou extreem energiezuinig zijn. Toen It Tredde Sté in verband met de opheffing van de gemeente Boarnsterhim in 2014 bij Proloog kwam, en Proloog het beheer en het onderhoud van dit Brede Schoolgebouw ging uitvoeren, werd al snel duidelijk dat de gebruikers niet tevreden waren met het nieuwe gebouw. Zo waren er veel klachten over het binnenklimaat en later kwam daar ook nog bij dat het gebouw helemaal niet zo energiezuinig was.

Vorige zomer zijn er op initiatief en onder verantwoordelijkheid van Proloog aanpassingen gedaan in het gebouw. Het binnenklimaat in het gebouw is nu goed en door het toepassen van een volledig elektrisch installatieconcept is er geen gas meer nodig. In de meivakantie is dan ook de gasmeter uit het gebouw verwijderd. In het gebouw zit ook een gymzaal van BV Sport en deze zat aangesloten op de hoofdaansluiting van de scholen. Proloog heeft er voor gezorgd dat de gymzaal afgekoppeld is van de aansluiting van de scholen en hiermee kon de grootverbruik elektra-aansluiting worden vervangen door een meter met minder capaciteit. Dit scheelt behoorlijk in de vaste netwerkkosten die maandelijks door de energieleverancier in rekening worden gebracht.   

Media
  • obs gas