Verduurzaming schoolgebouwen Proloog

21 maart 2023

Via de Provincie Fryslân heeft Proloog voor 10 schoolgebouwen en het hoofdkantoor in het kader van het KLIMaat Ontzorgingsprogramma (KlimOp) subsidie ontvangen voor het laten opstellen van een verduurzamingsadvies. Hiervoor zullen in de periode 28 maart t/m 6 april bij 10 scholen inspekties (quickscans) worden uitgevoerd door de Energie inspectie BV uit Leeuwarden. In totaal heeft Proloog hiervoor een subsidie ontvangen van € 27.781,-.

De quickscan bestaat uit een opname van het gebouw en een energiescan. Per gebouw wordt een rapportage opgesteld met concrete quickwins en stappen naar ‘grote’ energie bespaarmogelijkheden, zoals gevel-, dak- en vloerisolatie, zonnepanelen en het vervangen van de CV-installatie door bijvoorbeeld een gasloos systeem, zoals elektrische warmtepompen. Deze adviezen kunnen wij gebruiken als basis voor het opstellen van een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP) en kunnen ook worden gebruikt voor het overleg met de gemeente die een Duurzaam Integraal Huisvestingsplan (DIHP) moet opstellen.

Proloog heeft met IKC Aventurijn, de Talentencampus Eigen Wijs, It Tredde Sté/St. Radboud en JKC De Oldenije inmiddels vier ‘duurzame’ gebouwen. Deze gebouwen zullen uiteraard niet worden bezocht. Hetzelfde geldt voor het gebouw van De Twa Fisken en De Twamêster. Dit zijn nog vrij nieuwe gebouwen en komen niet in aanmerking voor deze subsidie. Voor het gebouw van Kindcentrum De Pionier zijn we bezig met een uitbreidings- en aanpassingsplan en vorige week hebben wij voor het gebouw van De Vosseburcht een toekenning ontvangen van ruim € 900.000,- van onze aanvraag Subsidie maatwerkregeling Ventilatie. Het plan is om naast het verbeteren van de ventilatie in dit gebouw ook gelijk verduurzamingsmaatregelen mee te nemen. Zo willen we dit gebouw van het gas afhalen en hier elektrische warmtepompen plaatsen. 

Media
  • gebouw