Jaarverslag 2021

29 juni 2022
2021 was een roerig jaar: corona drukte wederom een zware stempel op de samenleving en op onze scholen. In dit jaarverslag leest u over de hoogtepunten van het afgelopen jaar; we lichten de belangrijkste zaken uit. In 2021 vond een bestuurswissel plaats binnen Proloog; Albert Helder nam afscheid na acht jaar Proloog te hebben geleid en Arjette de Pree nam met ingang van 1 juni het stokje over. 

Financieel sluiten we het jaar af met een positief resultaat van bijna 7 ton; dit terwijl we een beperkt negatief resultaat hadden begroot. De belangrijkste verklaring voor dit verschil zijn de NPO gelden die we ontvangen hebben om opgelopen achterstanden, veroorzaakt door covid, in te lopen. We hebben stevig ingezet op een besteding van deze gelden volgens de menukaart van kansrijke interventies die we van het ministerie hebben ontvangen.  

Media
  • jaarverslag 2021