Geslaagde workshop voor startende leerkrachten

13 april 2022

Gister was er een eerste workshopronde “Communiceren met ouders” voor onze startende leerkrachten. Dit was een succes! Alle starters konden met een trainingsacteur een casus uitspelen. De casussen waren aangeleverd door de starters zelf. Naderhand volgde een ronde feedback en een nagesprek. De starters hebben het als leerzaam en nuttig ervaren. 

Baukje Roosma, schoolopleider: "Het thema 'communiceren met ouders' bleek onder startende leerkrachten een terugkerend item te zijn. De begeleiding die wij bieden bestaat uit observaties in de groep, nabespreking en gesprekken. En altijd vanuit de leervraag / behoefte van de startende leerkracht. En zo kwamen we ook op deze workshop. We vinden het belangrijk aan te sluiten op de leerbehoefte en dagelijkse onderwijspraktijk van onze starters."

Verder is in de workshop aandacht besteed aan Iris Connect; een systeem waarbij de startende leerkracht zichzelf kan filmen. Marit Zomers, schoolopleider: "Het beeldmateriaal kan terug worden gekeken en desgewenst gedeeld worden met ons als begeleider. In dit systeem kun je het beeldmateriaal voorzien van feedback. Het beeldmateriaal is dus een mooie aanvulling tijdens de nagesprekken. Het biedt letterlijk de mogelijkheid de ontwikkeling van een starter in beeld te krijgen."

Op 24 mei is er nog een workshop over dit thema. Men kon zich voor één van beide data opgeven. In totaal zijn er op dit moment zo’n 40 startende leerkrachten bij Proloog. 

Meer weten over onze startersbegeleiding? 

Onlangs is er een brochure uitgegeven over de startersbegeleiding bij Proloog. Hierin staat beknopt wat ons beleid is en hoe het programma en de begeleidingscyclus eruit zien. 

Download: Boekje Startersbegeleiding Proloog DEF versie.pdf


Media
  • workshop starters com met ouders