Start onderwijs aan Oekraïense kinderen in Grou

13 april 2022
Dinsdag 12 april gaat het onderwijs aan Oekraïense kinderen in Grou van start. Op dit moment zijn er ruim 30 kinderen ingeschreven. Zij verblijven sinds een aantal weken - veelal met de moeder - in herberg Oer ’t Hout of in een gastgezin. Het nieuwkomersonderwijs wordt gegeven in het gebouw van obs De Twa Fisken en cbs Nijdjip. De drie basisscholenkoepels Proloog, PCBO Leeuwarden en BMS zijn de afgelopen week hard bezig geweest om alles rond te krijgen. Dit in nauw overleg en samenwerking met de gemeente Leeuwarden.

Stroomversnelling

In het gebouw worden op dit moment drie lokalen ingericht. Maartje Bloemhof, directeur obs De Twa Fisken: “Er moeten veel praktische zaken geregeld worden in een hele korte tijd. Zoals het regelen van de ruimte, inplannen van roosters en intakegesprekken met ouder en kind. We vinden het belangrijk om dit snel op te pakken. Het is voor de kinderen goed om naar school te gaan; om kind te kunnen zijn en zich te blijven ontwikkelen. En we hebben hulp vanuit Taalschool Leeuwarden en de school voor kinderen uit de noodopvang.” 

Creatief en spelend bezig zijn

Johan Meesters, directeur cbs Nijdjip, vult aan: “De kinderen moeten vooral bezig kunnen zijn met elkaar. Ze dragen een behoorlijke rugzak met nare ervaringen. Deze kinderen hebben vooral baat bij rust, regelmaat en het spelen met elkaar. Veel knutselen en spelletjes doen dus. En natuurlijk het leren van de Nederlandse taal. Er is onder de vluchtelingen een leerkracht Engels die de Oekraïense taal spreekt. Zij zal de leerkrachten ondersteunen en zal dit wisselend over de groepen doen. Dat is erg fijn. Zij kan er ook zijn voor de kinderen als ze behoefte hebben om erover te praten.” 

Kleine groepen

De groepen zullen uit maximaal 15 leerlingen bestaan. Mathilde Penning, directeur van Taalschool Leeuwarden (samenwerking tussen Proloog en PCBO Leeuwarden): “We zullen de kinderen wel zoveel mogelijk qua leeftijd bij elkaar plaatsen. Het is - op den duur - ook goed als ze met de kinderen van de reguliere scholen in aanraking komen. Bijvoorbeeld door het samen spelen op het schoolplein of samen creatief of spelend bezig te zijn. Het wordt wel een echte school, waarbij we bijvoorbeeld ook rekenles op eigen niveau gaan geven. We hebben de nodige ervaring met NT2 onderwijs. We weten nu hoe we dit onderwijs moeten geven en dat scheelt natuurlijk bij het opzetten van deze school. En ondertussen proberen we nu ook zo snel mogelijk een locatie voor Oekraïense leerlingen in Leeuwarden op te zetten. We zijn al druk bezig met de sollicitaties voor het personeel en het zoeken naar geschikte onderwijsruimte in de buurt van ‘Nieuw Mellens’.” 

Media
  • Oekraineles