Week van Openbare Scholen van 21-25 maart

11 maart 2022
Van 21 tot en met 25 maart 2022 is de Week van Openbare Scholen. In deze week laten leerlingen, leerkrachten, schoolleiders en bestuurders zien dat het openbaar onderwijs staat voor gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. De Week van Openbare Scholen is een initiatief van VOO en VOS/ABB.  

Samen leren, samen leven

 Het openbaar onderwijs is van en voor de samenleving. Ieder kind is welkom, ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst of geslacht. Arjette de Pree, bestuurder bij Proloog: “Op onze scholen komen verhalen samen. Juist de verschillen in achtergrond of afkomst zijn verrijkend voor kinderen. Ze leren respect te hebben voor elkaars levensovertuiging, cultuur of mening. We stimuleren kinderen om nieuwsgierig te zijn naar elkaar. Onze leerkrachten richten zich onder meer op het ontwikkelen van wereldburgerschap, eigenaarschap, vreedzaam communiceren en samenwerkend leren.” 

Kom langs tijdens de open dagen! 

In de week van 21 tot en met 25 maart is het mogelijk een bezoek te brengen aan één van de 23 scholen van Proloog. Arjette de Pree: “Men kan op laagdrempelige wijze een kijkje nemen en de sfeer proeven. Zodat ouders zien waar wij voor staan en dit ook kunnen meenemen in hun overweging voor de schoolkeuze van hun kind. Sommige directeuren vinden het nog te vroeg om de deuren te openen voor het brede publiek vanwege corona. Dat respecteer ik en daarom is een aantal scholen alleen op afspraak open. Ook dit hoort bij onze onderwijskoepel: de vrijheid om eigen afwegingen te maken die passen bij de school en omgeving. Om elkaar daarin te respecteren en de ruimte te geven.”  

Openbare basisscholen in en om Leeuwarden 

Met 23 openbare basisscholen biedt Proloog onderwijs aan kinderen in Leeuwarden, Techum, Goutum, Wergea, Warten, Grou, Jirnsum, Reduzum en Lekkum. De basisscholen bieden regulier basisonderwijs of een specifiek onderwijsconcept, waaronder Dalton, Montessori, Jenaplan en Reggio Emilia. Zo is er voor ieder kind een passende vorm van onderwijs. Daarnaast heeft iedere basisschool van Proloog eigen accenten en extra’s. Zo besteedt de ene school extra aandacht aan cultuur of ICT, terwijl bij een andere school het accent ligt op gezondheid of techniek.  

Kijk voor data en tijden per school op: www.proloog.nl/opendag  


Media
  • banner_openbarescholen_FB