Onderwijs voor kinderen in de noodopvang start per 1 december

02 november 2021
Vanaf begin november worden zo’n 600 nieuwkomers opgevangen in het WTC Expo Leeuwarden voor noodopvang. PCBO Leeuwarden en Proloog gaan samen het onderwijs voor 60-90 basisschoolkinderen verzorgen. Het accent zal daarbij liggen op het leren van de Nederlandse taal en de sociaal emotionele ontwikkeling.   

Onderwijs op twee locaties 

Het onderwijs zal plaatsvinden op twee locaties; waarvan één bestaande locatie van PCBO Leeuwarden en één van Proloog. Het gaat respectievelijk om de Kinderkoepel (2 lokalen) en IKC de Weide (4 lokalen). Beide scholen gaan zich maximaal inzetten om deze kinderen een warme en veilige omgeving te bieden. Mathilde Penning, projectleider van de school voor nieuwkomers: “Wij leveren graag een betekenisvolle bijdrage door het bieden van onderwijs aan deze kinderen. Ze verdienen het om goed onderwijs te krijgen. Het gaat voor hen met name om het leren van de Nederlandse taal en het sociale contact met andere kinderen. Maar we doen natuurlijk ook aan rekenen, gym en creatieve vaardigheden.”

Voldoende leerkrachten en onderwijsassistenten

De advertentie in de krant van zaterdag 24 oktober om leerkrachten en onderwijsassistenten te werven voor onderwijs aan de nieuwkomers zorgde voor meer dan 200 reacties. Penning: “Het is indrukwekkend dat er in zo’n korte tijd al zoveel reacties zijn binnengekomen, er heerst een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel! We gaan ervan uit dat we uit deze vele kandidaten een goed team kunnen neerzetten om de zes klassen te bemensen. Ook voor de ondersteunende functies buiten de klassen zijn er interessante reacties." 

Het is de bedoeling dat het onderwijs uiterlijk op 1 december van start gaat. Ook beide ROC’s en NHL Stenden hebben hun hulp aangeboden en zullen stagiaires leveren. De noodopvang zal in eerste instantie voor een half jaar tot maximaal 1 jaar zijn. 


Media
  • handjes