Proloog organiseert weer een gevarieerde zomerschool

07 juli 2021
Stichting Proloog biedt ook dit jaar weer een zomerschool aan voor leerlingen die hier baat bij hebben. Vorig jaar organiseerde de openbare basisonderwijskoepel voor het eerst een zomerschool voor groep 1 t/m 4. Dit jaar wordt de zomerschool aangeboden op twee locaties. Leerlingen kunnen terecht bij de obs Plataanschool in Leeuwarden en bij obs de Twa Fisken in Grou.

Er komen gemiddeld zo’n 24 kinderen per dag naar de zomerschool. In Leeuwarden zijn er 38 leerlingen aangemeld. In Grou is de zomerschool een samenwerking tussen Proloog en PCBO. Judith Stam, coördinator van de zomerschool: “Er zijn tot nu toe 15 leerlingen aangemeld en daar kunnen nog leerlingen van het PCBO bijkomen. In Leeuwarden staan we met twee leerkrachten en in Grou zijn we nog op zoek naar één leerkracht. We werken in kleine groepjes van 10 à 12 leerlingen. Daardoor kun je kwalitatief onderwijs geven en sturen op ontwikkelingsdoelen. We werken samen met de kinderopvangorganisaties SKF en Sinne en BV Sport en Kunstkade. We hebben een programma neergezet dat gericht is op zowel de cognitieve, creatieve als sportieve ontwikkeling. We zetten in op belevingsgericht onderwijs waardoor de motivatie hoger is. Dit jaar zijn er meer uren ingezet voor kunst & cultuur en is het aanbod ook breder. We merken dat dit de kinderen ten goede komt. Het is voor hen dan ook echt leuk om ’s ochtends naar school te komen! Theorie en actieve buitenlessen worden afgewisseld. Verder hebben we dit jaar nog meer spellen aangeschaft om het rekenen en taal op een aansprekende manier aan te bieden.”

Voor de aanmelding is van ouders en leerkrachten een motivatie nodig. De zomerschool is vrijwillig, maar er wordt wel verwacht dat de leerlingen actief deelnemen en alle opgegeven dagdelen aanwezig zijn. De zomerschool Proloog voor groep 1 tot en met 4 wordt georganiseerd in de tweede en vierde week van de zomervakantie op de maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 8.30 – 12.00 uur. Deelname kan per dagdeel. Daarnaast wordt er vanuit de gemeente Leeuwarden een zomerschool voor de groepen 5 t/m 8 aangeboden voor leerlingen van de verschillende basisonderwijskoepels.
Media
  • zomerschool