Opleidingsschool voor openbaar basisonderwijs in Fryslân geaccrediteerd

05 juli 2021

De Opleidingsschool Openbaar Primair Onderwijs Fryslân is in juni 2021 positief beoordeeld door de Accreditatieorganisatie (NVAO). De opleidingsschool is een samenwerking tussen NHL Stenden Hogeschool en zes besturen van scholen voor openbaar basisonderwijs in Fryslân. Proloog maakt met obs Wynwizer als kernschool deel uit van de Opleidingsschool Fryslân.

Opleiden voor vernieuwend onderwijs

Jan Bosscha, directeur van obs Wynwizer is als projectleider verbonden aan de opleidingsschool: “Het leren op de werkplek staat centraal. Het opleiden in de school draagt bij aan handelingsbekwaamheid en de professionele ontwikkeling van de student. Leerkrachten en leerlingen bevinden zich in Friesland vaak in situaties waarbinnen sprake is van grote individuele verschillen. Het is daarom belangrijk dat ze een leven lang kunnen omgaan met en inspelen op een diversiteit aan verschillen. Dat vraagt om onderzoekende en kritische leerkrachten.”

Meer dan een reguliere stage

Het belangrijkste verschil tussen de opleidingsschool en een reguliere stageschool is de verdiepingsslag in de begeleiding van studenten. Bosscha: “We zetten in op fysieke aanwezigheid, geoormerkte tijd en training en certificering van mentoren, school- en instituutsopleiders. Korte communicatielijnen zorgen voor een sterke verbinding tussen theorie en praktijk. Naast het leren in de klas, leren studenten ook van elkaar door onderlinge lesbezoeken en intervisie (leren in een leergemeenschap).”

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Opleiding en werkveld zijn samen verantwoordelijk voor het opleiden van aanstaande leerkrachten. Zij werken hierin nauw samen. “Uitgangspunt is dat studenten onderdeel uitmaken van het team. Een student kan bij ons altijd met vragen terecht bij andere leerkrachten, naast de mentor. We zijn dan ook echt een ‘lerende organisatie’ waar de student in mee leert. Dit vraagt van ons dat collega’s elkaar ondersteunen. In een professionele cultuur durf je elkaar aan te spreken op dat wat goed gaat en dat wat beter gaat. Reflectie en feedback zijn een belangrijk onderdeel”, aldus Bosscha.

Blijvende onderzoekende houding

De opleidingsschool maakt gebruik van het nieuwe onderwijsconcept ‘Design Based Education’. Dit concept zorgt ervoor dat studenten worden opgeleid tot onderzoekende, ondernemende en vindingrijke vakmensen die ook in hun latere werkomgeving vanuit een onderzoekende houding blijven werken. Marit Zomers is één van de twee schoolopleiders bij Proloog die studenten begeleidt. Volgens haar geeft de opleidingsschool een impuls aan de kwaliteit van het onderwijs: “Studenten werken samen met andere leerlingen, de schoolopleider en collega’s aan real-life vraagstukken uit de praktijk. Deze zijn gebaseerd op thema’s waar wij als school mee bezig zijn. Bijkomend voordeel is dat niet alleen studenten maar ook zittende docenten (blijven) leren!”

Zes schoolbesturen met ieder een kernschool

De opleidingsschool is een samenwerkingsverband tussen NHL Stenden Hogeschool en de volgende zes besturen: Proloog, Roobol, Gearhing, Comprix, Adenium en Ambion. Er wordt gewerkt met een onderscheid tussen kern- en netwerkscholen, die samen een hecht web van opleidingsscholen binnen de provincie vormen. Ieder bestuur heeft één of meer kernscholen. De kernschool is de ‘thuisbasis’ voor de school- en instituut opleiders. Zij is verantwoordelijk voor een professionele begeleiding van alle studenten in het bestuur waar de kernschool onderdeel van uit maakt. De kernschool biedt een rijke leeromgeving waar studenten de ruimte krijgen om nieuwe perspectieven en ideeën in te brengen en te experimenteren met verschillende vormen van onderwijs.

Samen studenten opleiden voor het mooiste vak!

De toekomstige arbeidsmarkt vraagt om flexibiliteit en verbinding. De Opleidingsschool leidt startbekwame en wereldwijze leerkrachten op voor het volledig primair onderwijsveld in Friesland. Bosscha: “Samen laten we zoveel mogelijk studenten groeien in het onderwijsvak; het mooiste vak dat er is!”
Media
  • Logo opleidingsschool fryslan