Uitbreiding voor IKC Wiarda

09 februari 2021
De openbare basisschool in Goutum is in 1974 ooit begonnen met 4 lokalen. Door de jaren heen is de school diverse keren verbouwd en uitgebreid. De laatste keer was in 2014 toen de school officieel een IKC is geworden. Sinds het schooljaar 2018/2019 heeft de school door een nieuwe toename van het aantal leerlingen te kampen met ruimtegebrek.

Vorig jaar heeft de gemeente ermee ingestemd dat stichting Proloog op de school twee extra lokalen mag realiseren. Momenteel wordt er hard gewerkt aan het plan en het streven is dat de lokalen aan het einde van dit jaar in gebruik kunnen worden genomen.

Foto boven: de opening van De Wiardaskoalle in 1974
Onderste foto: IKC Wiarda anno 2021Media
  • ikc wiarda nu