Heropening scholen vanaf 8 februari

05 februari 2021
Het kabinet heeft naar aanleiding van het OMT-advies besloten de basisscholen weer te openen per 8 februari. Het beleid van Proloog hierin is 'Scholen open, tenzij...'.

De scholen kunnen open (blijven) mits dit verantwoord is voor personeel, leerlingen en ouders. Het moet veilig, verantwoord en uitvoerbaar zijn. De scholen van Proloog krijgen de ruimte om de heropening te organiseren passend bij de school en lokale context. We kiezen hierbij voor maatwerk. De school zelf informeert de ouders over wat zij nodig acht om de komende tijd goed en verantwoord onderwijs te geven.