Goedkeuring uitbreiding Kindcentrum de Pionier

07 januari 2021

Eind november 2020 heeft de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan voor de gemeente Leeuwarden definitief vastgesteld. Voor Kindcentrum De Pionier betekende dit goed nieuws! Proloog ontvangt nog dit jaar middelen van de gemeente voor het aanpassen en het uitbreiden van het gebouw in de wijk De Zuidlanden/Techum. Het gebouw is in 2009 gerealiseerd en is geschikt voor het huisvesten van maximaal 350 leerlingen. Naast De Pionier zit Sinne Kinderopvang in het gebouw en beschikt het gebouw over een gymzaal. Vanaf het begin in 2009 kampt de kinderopvang al met ruimtegebrek en prognoses laten zien dat de school op zijn piek tenminste 475 leerlingen dient te huisvesten. Proloog gaat nu samen met Sinne Kinderopvang een plan maken voor het aanpassen en het uitbreiden van het gebouw. Begin van dit schooljaar zijn de voorbereidingen hiervoor al gestart. Adema Architecten uit Dokkum is benaderd voor het maken van een ontwerpplan. Adema zal ook het projectmanagement op zich nemen. 

Voor dit laatste onderdeel heeft Adema een aparte BV opgericht onder de naam Context Bouwadviseurs. Wat de uitbreiding betreft is het uitgangspunt voor de school dat er tenminste 475 leerlingen moeten kunnen worden gehuisvest en de kinderopvang, die nu twee dagopvanggroepen kan plaatsen wordt uitgebreid zodat er in elk geval nog twee extra dagopvanggroepen kunnen worden geplaatst. Voorwaarde voor de gemeente is dat Proloog na de uitbreiding en aanpassing van het gebouw juridisch eigenaar wordt. Het gebouw is nu nog in volledige eigendom van de gemeente en de gemeente is daarmee ook volledig verantwoordelijk voor het onderhoud en het beheer van dit gebouw. Proloog zal hier alleen akkoord mee gaan indien het gebouw na de verbouw voldoet aan de wensen van Proloog. Belangrijke voorwaarden zijn onder andere, een goed binnenklimaat en een gezonde exploitatie.

Media
  • Foto gebouw pionier