Nieuwbouw voor de Professor Wassenberghskoalle

01 december 2020
Het was dinsdag 25 november een heugelijke dag voor Proloog en de Professor Wassenberghskoalle. Door het definitief vaststellen van het Integraal Huisvestingsplan door de gemeenteraad is het nu zeker dat Proloog in 2022 middelen ontvangt voor het realiseren van een nieuw gebouw voor de school uit Lekkum.

De Wassenberghskoalle kampt al jaren met ruimtegebrek. De dorpsschool die in 1985 ooit is begonnen met drie leslokalen is uitgegroeid tot een populaire school met een regiofunctie en trekt leerlingen uit de hele stad maar ook uit de wijde omgeving en dorpen zoals Wyns. Ook voor de ouders in de nieuwe wijk Blitsaerd is de school zeer in trek. Aan het eind van de jaren ‘90 is het gebouw uitgebreid met een noodlokaal en zo’n zeven jaar geleden is dit noodlokaal vervangen door een permanent lokaal. Door de aanhoudende groei van het aantal leerlingen is drie jaar geleden op een creatieve manier het computerlokaal en de gemeenschaps-ruimte verbouwd tot twee leslokalen.

Daarnaast huurt de school al jaren een ruimte op de zolder van het naastgelegen dorpshuis. Omdat het de verwachting is dat het aantal leerlingen nog verder zal toenemen - de school telt op dit moment 180 leerlingen - is het mooi nieuws dat Proloog nu een nieuw gebouw voor de Professor Wassenberghskoalle mag realiseren. De school heeft aangegeven heel graag een Integraal Kindcentrum te willen vormen met een kinderopvangorganisatie. De eerste prioriteit ligt nu (samen met de gemeente en het dorp) bij het vinden een geschikte locatie voor de nieuwbouw.

Om het goede nieuws te vieren hebben bestuurder Albert Helder en directeur Bedrijfsvoering Renee Storm gelijk een doos gebak langs gebracht in Lekkum voor het team en de MR van de Professor Wassenberghskoalle.
Media
  • albert taart
  • Foto gebak 2