Samenstellling GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Proloog bestaat uit 12 leden, waarvan 6 ouders en 6 medewerkers. Er zijn op dit moment 3 vacatures voor de personeelsgeleding en 3 vacatures voor de oudergeleding. 

GMR leden

Margriet Hoitinga
GMR lid | ouder
Portefeuille Financiën
Chris van der Leij
Voorzitter GMR | ouder
Portefeuille Personeel Portefeuille Financiën
Emiel Dekker
GMR lid | ouder
Portefeuille Onderwijs Portefeuille Personeel
Mirjam v/d Sloot
GMR lid | personeel
Portefeuille Communicatie en Profilering
Jannet Bosma
GMR lid | personeel
Portefeuille Personeel
Riëtte van der Werf
GMR lid | ouder
Portefeuille Communicatie en Profilering
Herma Heise
GMR lid | personeel
Werner Haan
GMR lid | ouder