De vergaderdata van 2021/2022:

Woensdag 8 september 2021
Maandag 25 oktober 2021
Donderdag 18 november 2021
Dinsdag 1 februari 2022
Donderdag 17 maart 2022
Maandag 16 mei 2022
Woensdag 8 juni 2022
Dinsdag 12 juli 2022

In de planning is er rekening mee gehouden dat er weer ongeveer twee weken tussen het directeurenberaad (DB) en de GMR-vergaderingen zit. Hiermee is er na DB nog tijd om stukken die door moeten naar GMR eventueel te kunnen aanpassen en minimaal een week voor de GMR-vergadering naar de GMR te kunnen versturen.