De vergaderdata van 2022/2023:

14 september 2022
24 oktober 2022
24 november 2022
31 januari 2023
16 maart 2023
24 april 2023
19 juni 2023
13 juli 2023

In de planning is er rekening mee gehouden dat er weer ongeveer twee weken tussen het directeurenberaad (DB) en de GMR-vergaderingen zit. Hiermee is er na DB nog tijd om stukken die door moeten naar GMR eventueel te kunnen aanpassen en minimaal een week voor de GMR-vergadering naar de GMR te kunnen versturen.