De vergaderdata van 2021:

Woensdag 6 januari 2021
Donderdag 11 februari 2021
Maandag 22 maart 2021
Woensdag 28 april 2021
Maandag 7 juni 2021
Woensdag 7 juli 2021

In de planning is er rekening mee gehouden dat er weer ongeveer twee weken tussen het directeurenberaad (DB) en de GMR-vergaderingen zit. Hiermee is er na DB nog tijd om stukken die door moeten naar GMR eventueel te kunnen aanpassen en minimaal een week voor de GMR-vergadering naar de GMR te kunnen versturen.