Op de 23 openbare basisscholen van Proloog in Leeuwarden, Techum, Goutum, Wergea, Warten, Grou, Irnsum, Reduzum en Lekkum krijgen kinderen alle ruimte om zich te ontwikkelen. Proloog biedt onderwijs aan ruim 3.700 leerlingen en telt zo'n 450 personeelsleden die zich hiervoor met passie inzetten. 

Iedereen is welkom

Elk kind is van harte welkom op de openbare basisscholen van Proloog. Ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst of geslacht. Wij vinden dat elk kind telt en zijn stem mag laten horen en dat iedereen gelijke kansen heeft. Deze veelzijdigheid is bovendien leerzaam. Wederzijds respect, nieuwsgierig zijn naar elkaar en zorgen voor elkaar zijn van groot belang op onze scholen. Zo houden we het leuk met elkaar en gaan alle leerlingen elke dag met plezier naar school. Vrijheid, gelijkwaardigheid en ontmoeting; dat zijn de kernwaarden van openbare scholen. In het openbaar onderwijs komen verhalen samen. (klik op de afbeelding hieronder voor meer uitleg over de drie kernwaarden):


Onze pedagogische opdracht: word wie je bent!

We stimuleren kinderen om nieuwsgierig te zijn en te ontdekken. Erkenning voor verschillen, gelijkwaardigheid en waardering staan bij ons hoog in het vaandel. Ieder kind mag er zijn zoals het is en heeft unieke talenten. Het heeft een veilige omgeving en leerkrachten nodig om deze talenten in zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen. Ouders worden actief betrokken bij de ontwikkeling van het kind. Samen kunnen we uw kind tot bloei laten komen, zodat hij of zij kan worden wie het IS!
Lees hier het verhaal achter "Word wie je bent"

Diversiteit en samenwerking

De scholen van Proloog werken nauw met elkaar samen. Tegelijkertijd heeft elke school zijn eigen onderwijskundige identiteit en specifieke accenten. We bieden een gevarieerd onderwijsaanbod: van goed regulier onderwijs tot Dalton, Jenaplan, Montessori en speciaal basisonderwijs.

Onze scholen werken samen door kennis en expertise uit te wisselen en krachten te bundelen. Hierbij komen de kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid & ontmoeting, het dynamisch organiseren model én onze pedagogische opdracht (Word wie je bent) samen. We hebben samenwerkingsverbanden met onder meer onderwijsinstellingen, kinderopvangorganisaties, gemeente en provincie in het kader van 'samen leren, samen innoveren'.  

Cristine moeder van Kenai in groep 3, Plataanschool
De Plataanschool is voor ons een familieschool. In figuurlijk zin, maar ook in letterlijke zin. Er gaan kinderen uit families van verschillende generaties naartoe, waaronder ikzelf vroeger en nu mijn oudste en straks ook onze jongste zoon. De Plataanschool bestaat al meer dan 60 jaar en is altijd een kleinschalige, gemoedelijke openbare school geweest in de buurt. Een soort dorpsschool middenin de stad Leeuwarden. Het lag eigenlijk niet voor de hand om de Plataanschool te kiezen, omdat we inmiddels niet meer in de wijk Heechterp-Schieringen wonen. Maar we zijn meer dan blij dat we toch binnengestapt zijn. De leerlingen en leerkrachten zijn ‘nieuw’, maar in de basis is de Plataanschool nog steeds die fijne kleinschalige en open minded school, waar je mag zijn wie je bent. Waar ik me vroeger niet van bewust was, maar wat later heel waardevol bleek is dat de Plataanschool letterlijk een afspiegeling is van de samenleving. Dat was 34 jaar geleden zo en nu nog steeds. Ieder heeft zijn eigen achtergrond, of dit nu op cultureel gebied is of qua opleiding, maar in de basis is iedereen gelijkwaardig. Deze start en rijkdom gun ik ieder kind.