Terug naar de schoolwiki

7. Passend onderwijs

7.01. Begeleiding voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte

7.02. Procedure

7.03. Onderwijsondersteuning en arrangementen

7.04. Leerlingen die extra zorg nodig hebben

7.05. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland

7.06. Commissie van Advies

7.07. Verrichten van medische handelingen

7.08. De Verwijsindex

7.09. Internationale Taalschool

7.10 Meer- en hoogbegaafde kinderen