Terug naar de schoolwiki

4. Kwaliteitsbeleid

Proloog biedt een goede onderwijskwaliteit voor al haar leerlingen. Proloog brengt op systematische wijze de kwaliteit van het onderwijs op elke Proloogschool in kaart. Met de schooldirecteuren worden over meerdere jaren analyses gemaakt en worden afspraken gemaakt in de vorm van een jaarplan. De schooldirecteur heeft de eindverantwoording over de kwaliteit van de lessen en de opbrengsten van de school. Hij voert ook regelmatig klassenbezoeken uit en houdt functionerings- en beoordelingsgesprekken met de leerkrachten. Daarnaast evalueert hij regelmatig met de leerkrachten de resultaten van de leerlingen en hij geeft leiding aan diverse scholing- en trainingsprogramma’s. Leerkrachten kunnen worden geschoold door individuele trajecten of teambijeenkomsten. De schooldirecteur houdt zicht op de onderwijsbehoeften van de (steeds veranderende) schoolpopulatie. De school evalueert in het kader van het kwaliteitsbeleid voortdurend het onderwijsleerproces. Ook worden er regelmatig enquêtes en tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd onder ouders, leerlingen en personeel. De school werkt op grond van deze evaluaties beargumenteerd aan haar verbeteractiviteiten. In een jaarplan of actieplan worden door de schooldirecteur prioriteiten gesteld. De schooldirecteur verantwoordt zich over de gerealiseerde onderwijskwaliteit en verbeteractiviteiten aan belanghebbenden in een jaarverslag (zie hiervoor de website van de school). 

4.01. Vensters PO en Scholen op de kaart

4.02. Onderwijsinspectie en informatie over onderwijs